Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

Arduino – tańczący ludzik na LCD 16×2

Tym razem tak dla oderwania się sprzętu robionego na potrzeby innych, coś dla czystej zabawy i humoru. Prosty układ którego jedynym zadaniem jest wyświetlenie na LCD 16×2 tańczącego ludzika.

Potrzebne komponenty:

Arduino np. Arduino UNO,
Ekran LCD 2 x 16,
Rezystor 220Ω,
Potencjometr 10kΩ,
– Kable do połączenia wszystkiego.

Schemat połączeń:

arduino tanczący ludzikKod programu:

//Pobrano z Tranzstor.pl
#include
const int rs = 8, en = 9, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
byte head[] = {
B00000,
B00000,
B01110,
B11111,
B11111,
B01110,
B00100,
B00100
};
byte straightLeg[] = {
B00100,
B11111,
B10101,
B00100,
B00100,
B01010,
B01010,
B01010
};
byte rightLeg[] = {
B00111,
B11101,
B10100,
B00100,
B00111,
B00101,
B01001,
B10001
};
byte leftLeg[] = {
B11100,
B10111,
B00101,
B00100,
B11100,
B10100,
B10010,
B10001
};
byte chappalPosition[] = {
B00100,
B11111,
B10101,
B00100,
B00100,
B01110,
B01010,
B11011
};
int positionMan = 0;
void setup()
{
// initialize LCD and set up the number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// create a new heart character
lcd.createChar(0, head);
lcd.createChar(1, straightLeg);
lcd.createChar(2, rightLeg);
lcd.createChar(3, leftLeg);
lcd.createChar(4, chappalPosition);
lcd.print("Hi");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write(byte(1));
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.write(byte(2));
}
void loop()
{
for (int i = 0; i < 9; i++)
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(i, 1);
lcd.write(byte(1));
delay(500);
i++;
lcd.clear();
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(i, 1);
lcd.write(byte(2));
delay(700);
}
for (int i = 0; i <= 4; i++) { lcd.setCursor(9, 1); lcd.write(byte(4)); delay(500) ; lcd.setCursor(9, 1); lcd.write(byte(1)); delay(500) ; } for (int i = 9; i >= 0; i--)
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(i, 1);
lcd.write(byte(1));
delay(500);
i--;
lcd.clear();
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(i, 1);
lcd.write(byte(3));
delay(700);
}
}

Kod do pobrania pobierz

5/5 - (2 ocena/y)
Exit mobile version