Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

Cyfrowa stacja lutownicza DIY

Sam możesz zbudować przystępną cenowo cyfrową stację lutowniczą „Homebrew Hakko 907” Ciesz się stabilnymi temperaturami, które mogą osiągnąć nawet 525 ° C.

stacja ludownicza DIY

Cały projekt wymaga w sumie tylko kilku komponentów i kosztuje około w okolicach 7 USD (nie wliczono tu zasilacza).

stacja lutownicza DIY

Specyfikacje projektu:

Potrzebne materiały:

Schemat

stacja ludownicza DIY schematProjekt wykorzystuje prosty tranzystor MOSFET do sterowania PWM. Służy jako przełącznik cyfrowy do zasilania elementu grzejnego. Wzmacniacz operacyjny LM358 służy do wzmacniania lub skalowania niewielkich napięć występujących w połączeniu z termistorem tworzą dzielnik napięcia. Potencjometr 10k służy tu jako pokrętło regulacji temperatury, a dioda LED to po prostu wskaźnik, czy element grzejny (grzałka) jest aktywny. W tym konkretnym projekcie został użyty wyświetlacz LCD 16X2 ze sterownikiem I2C, ponieważ jest on bardziej przyjazny dla początkujących w elektronice.

PCB

stacja ludownicza DIY

Płytka PCB została zaprojektowana w Proteusie. Została utorzona jako jednostronny projekt PCB, aby każdy mógł go łatwo wykonać na domowych warunkach. Zwróć uwagę, że jednak jeden mostek jest wymagany. Plik PDF do druku można pobrać bezpośrednio z do dysku Google autora https://drive.google.com/drive/folders/1Mc8ELiDs4QSG69AkFn2bYdFS5yeCI7oo.

Kod Arduino

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);

#define tempSensor A0
#define knob A7
#define iron 10
#define LED 3

int
minTemp = 27, //Minimum aquired iron tip temp during testing (°C)
maxTemp = 525, //Maximum aquired iron tip temp during testing (°C)
minADC = 234, //Minimum aquired ADC value during minTemp testing
maxADC = 733, //Maximum aquired ADC value during minTemp testing

maxPWM = 255, //Maximum PWM Power
avgCounts = 5, //Number of avg samples
lcdInterval = 80, //LCD refresh rate (miliseconds)

pwm = 0, //System Variable
tempRAW = 0, //System Variable
knobRAW = 0, //System Variable
counter = 0, //System Variable
setTemp = 0, //System Variable
setTempAVG = 0, //System Variable
currentTempAVG = 0, //System Variable
previousMillis = 0; //System Variable

float
currentTemp = 0.0, //System Variable
store = 0.0, //System Variable
knobStore = 0.0; //System Variable

void setup(){
pinMode(tempSensor,INPUT); //Set Temp Sensor pin as INPUT
pinMode(knob,INPUT); //Set Potentiometer Knob as INPUT
pinMode(iron,OUTPUT); //Set MOSFET PWM pin as OUTPUT
pinMode(LED,OUTPUT); //Set LED Status pin as OUTPUT
pinMode(A6,INPUT); //Passthru Pin
lcd.backlight();
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("PRESET T: ");
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ACTUAL T:");
}

void loop(){
//--------Gather Sensor Data--------//
knobRAW = analogRead(knob); //Get analog value of Potentiometer
setTemp = map(knobRAW,0,1023,minTemp,maxTemp); //Scale pot analog value into temp unit

tempRAW = analogRead(tempSensor); //Get analog value of temp sensor
currentTemp = map(analogRead(tempSensor),minADC,maxADC,minTemp,maxTemp); //Sacle raw analog temp values as actual temp units

//--------Get Average of Temp Sensor and Knob--------//
if(counter<avgCounts){ //Sum up temp and knob data samples
store = store+currentTemp;
knobStore = knobStore+setTemp;
counter++;
}
else{
currentTempAVG = (store/avgCounts)-1; //Get temp mean (average)
setTempAVG = (knobStore/avgCounts); //Get knob - set temp mean (average)
knobStore=0; //Reset storage variable
store=0; //Reset storage variable
counter=0; //Reset storage variable
}

//--------PWM Soldering Iron Power Control--------//
if(analogRead(knob)==0){ //Turn off iron when knob as at its lowest (iron shutdown)
digitalWrite(LED,LOW);
pwm=0;
}
else if(currentTemp<=setTemp){ //Turn on iron when iron temp is lower than preset temp
digitalWrite(LED,HIGH);
pwm=maxPWM;
}
else{ //Turn off iron when iron temp is higher than preset temp
digitalWrite(LED,LOW);
pwm=0;
}
analogWrite(iron,pwm); //Apply the aquired PWM value from the three cases above

//--------Display Data--------//
unsigned long currentMillis = millis(); //Use and aquire millis function instead of using delay
if (currentMillis - previousMillis >= lcdInterval){ //LCD will only display new data ever n milisec intervals
previousMillis = currentMillis;

if(analogRead(knob)==0){
lcd.setCursor(10,1);lcd.print("OFF ");
}
else{
lcd.setCursor(10,1);lcd.print(setTempAVG,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
}

if(currentTemp<minTemp){
lcd.setCursor(10,0);lcd.print("COOL ");
}
else{
lcd.setCursor(10,0);lcd.print(currentTempAVG,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
}
}
}

Źródło: instructables.com/DIY-Digital-Soldering-Station/

5/5 - (2 ocena/y)
Exit mobile version