niedziela, 14 kwietnia
Shadow

Arduino

Artykuły nawiązujące swoją tematyką do Arduino / AVR

Arduino – Sterowanie silnikiem za pomocą L293D

Arduino – Sterowanie silnikiem za pomocą L293D

Arduino
Pewno każdy z was w pewnym momencie w swoich projektach zacznie używać silników DC. Tu z pomocą przychodzi nam Arduino. W tym przypadku wykorzystamy układ L293D do tego dorzucimy potencjometr oraz przełącznik. Z tych elementów wykonamy prosty sterownik, w którym prędkość obrotową będziemy regulować przy pomocy potencjometru, natomiast aby zmienić kierunek obrotu naszego silniczka DC wciskamy przycisk. Do wykonania będą nam potrzebne następujące elementy: - Arduino np. Arduino UNO, - L293D, - Potencjometr 10kΩ, - Przycisk - Płytka stykowa - Kable do połączenia wszystkiego. Schemat połączeń z Arduino: Program: int enablePin = 11; int in1Pin = 10; int in2Pin = 9; int switchPin = 7; int potPin = 0; void setup() { pinMode(in1Pin, OUTPUT); ...
Obsługa DS18x20

Obsługa DS18x20

Arduino, Kody Źródłowe, Raspberrypi
Zawarte fragmenty programów dotyczą czujników DS18S20 i DS18B20. Procedury obsługi tych układów nie różnia się od siebie w prostych zastosowaniach, poza sposobem obliczania temperatury na podstawie odczytanych wartości z rejestrów czujników. Język Bascom AVR Odczyt 8 bajtów numeru seryjnego DS18S20 lub DS18B20 gdy na magistrali jest tylko jeden układ. Numer seryjny zostanie zapisany do zmiennej tablicowej Ds: Config 1wire = Pind.7 Dim Ds(8) As Byte 1wreset 1wwrite &H33 Ds(1) = 1wread(8): Uruchomienie konwersji temperatury przez wszystkie czujniki podłączone do magistrali 1-wire. Po wydaniu rozkazu konwersji należy odczekać pewien czas (max 750ms) przed przystąpieniem do odczytu temperatury: Config 1wire = Pind.7 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Odc...