Site icon Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

Generator efektów dźwiękowych

Umożliwia uzyskanie dużej ilości różnorodnych efektów dźwiękowych dzięki zastosowaniu czterech sprzężonych ze sobą generatorów. Zasilanie 5V/10mA (ewentualnie bateria 4,5V). Sygnały generowane przez układ należy wzmocnić przy pomocy dowolnego wzmacniacza małej częstotliwości.

Wykaz elementów:
US1,US2 – UCY7400
C1,C2 – 470μF/16V
C3 – 220uF/16V
C4,C7 – 30nF MKSE
C5 – 47μF/16V
C6 – 2,2μF/16V
R1 – 1kΩ
P1,P3,P5 – 1kΩ
P2 – 2,2kΩ
P4 – ~22kΩ

Schemat ideowy:

5/5 - (1 ocena/y)
Exit mobile version