Site icon Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

ESP32 CAM – TimeLaps z wysyłką na serwer www

Time Laps z wykorzystaniem taniego ESP32 CAM już opisywałem jakiś czas temu tu „ESP32 CAM – TimeLaps” jednak był to zapis na kartę SD. Tym razem opiszę co i jak gdy chcemy wysyłać materiał na nasz serwer www np. zainstalowany na malinie. Ja w swoim przypadku wgrywam pliki na jeden ze swoich serwów w DC.
esp32 cam

Wymagane komponenty:

Pamiętać trzeba aby karta pamięci, była w formacie FAT32 innego formatu ESP32 Cam nie rozpozna prawidłowo. Ze swoich testów wiem, że mimo zapisu w specyfikacji jest podane max 4GB  bez problemu pracuje z kartą 32GB.

Połączenie ESP32 CAM z TTL

Poniżej opis połączenia w celu wgrana oprogramowania, należy pamiętać, że trzeba połączyć GPIO0 do GND inaczej nie wgracie swojego programu. Do późniejszej pracy nie jest ona potrzebna.

ESP32-CAM UART
GND GND
5V VCC (5V)
U0R TX
U0T RX
GPIO 0 GND

Kod jest autorstwa Robotzero1 i został udostępniony na GITHub. 

Potrzebny będzie nam plik który przyjmie dane. W tym celu na swoim serwerze tworzymy plik np post.php i wprowadzamy poniższy kod w jego wnętrzu. Nazwą post.php będę posługiwał się dalej w celu opisania co i jak.

<?php
$received = file_get_contents('php://input');
$fileToWrite = "upload - ".time().".jpg";
file_put_contents($fileToWrite, $received);
?>

Sekcję $fileToWrite możemy zdefiniować pod jaką nazwą będą zapisywane nasze pliki powyższy zapis „upload – „.time().”.jpg” spowoduje wygenerowanie nazwy „upload – 1590436649.jpg”

Dobra czas przejść do samego kodu do naszego ESP32 CAM, ważne linijki zamieszczam poniżej.

const char* ssid = „tranzystor.pl”; // nazwa sieci WiFi
const char* password = „password”; //hasło do sieci
int capture_interval = 30000; // co ile ma być wykonywane zdjęcie  milisekundach
const char *post_url = „http://tranzystor.pl/sciezka_do_pliku/post.php”; // lokalizacja pliku na serwerze

Kod programu

#include "esp_http_client.h"
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "Arduino.h"

const char* ssid = "tranzystor.pl"; // nazwa sieci WiFi
const char* password = "password"; //hasło do sieci
int capture_interval = 30000; // co ile ma być wykonywane zdjęcie  milisekundach
const char *post_url = "http://tranzystor.pl/sciezka_do_pliku/post.php"; // lokalizacja pliku na serwerze

bool internet_connected = false;
long current_millis;
long last_capture_millis = 0;

// CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22

void setup()
{
Serial.begin(115200);

if (init_wifi()) { // Connected to WiFi
internet_connected = true;
Serial.println("Internet connected");
}

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
//init with high specs to pre-allocate larger buffers
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
}

// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}
}

bool init_wifi()
{
int connAttempts = 0;
Serial.println("\r\nConnecting to: " + String(ssid));
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay(500);
Serial.print(".");
if (connAttempts > 10) return false;
connAttempts++;
}
return true;
}

esp_err_t _http_event_handler(esp_http_client_event_t *evt)
{
switch (evt->event_id) {
case HTTP_EVENT_ERROR:
Serial.println("HTTP_EVENT_ERROR");
break;
case HTTP_EVENT_ON_CONNECTED:
Serial.println("HTTP_EVENT_ON_CONNECTED");
break;
case HTTP_EVENT_HEADER_SENT:
Serial.println("HTTP_EVENT_HEADER_SENT");
break;
case HTTP_EVENT_ON_HEADER:
Serial.println();
Serial.printf("HTTP_EVENT_ON_HEADER, key=%s, value=%s", evt->header_key, evt->header_value);
break;
case HTTP_EVENT_ON_DATA:
Serial.println();
Serial.printf("HTTP_EVENT_ON_DATA, len=%d", evt->data_len);
if (!esp_http_client_is_chunked_response(evt->client)) {
// Write out data
// printf("%.*s", evt->data_len, (char*)evt->data);
}
break;
case HTTP_EVENT_ON_FINISH:
Serial.println("");
Serial.println("HTTP_EVENT_ON_FINISH");
break;
case HTTP_EVENT_DISCONNECTED:
Serial.println("HTTP_EVENT_DISCONNECTED");
break;
}
return ESP_OK;
}

static esp_err_t take_send_photo()
{
Serial.println("Taking picture...");
camera_fb_t * fb = NULL;
esp_err_t res = ESP_OK;

fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
return ESP_FAIL;
}

esp_http_client_handle_t http_client;

esp_http_client_config_t config_client = {0};
config_client.url = post_url;
config_client.event_handler = _http_event_handler;
config_client.method = HTTP_METHOD_POST;

http_client = esp_http_client_init(&config_client);

esp_http_client_set_post_field(http_client, (const char *)fb->buf, fb->len);

esp_http_client_set_header(http_client, "Content-Type", "image/jpg");

esp_err_t err = esp_http_client_perform(http_client);
if (err == ESP_OK) {
Serial.print("esp_http_client_get_status_code: ");
Serial.println(esp_http_client_get_status_code(http_client));
}

esp_http_client_cleanup(http_client);

esp_camera_fb_return(fb);
}

void loop()
{
// TODO check Wifi and reconnect if needed

current_millis = millis();
if (current_millis - last_capture_millis > capture_interval) { // Take another picture
last_capture_millis = millis();
take_send_photo();
}
}

Kod do pobrania klik

Aby przesłać kod, wykonaj następujące kroki:

1) Przejdź do Narzędzia > Płyta i wybierz AI-Thinker ESP32-CAM .

2) Przejdź do Narzędzia > Port i wybierz port COM, do którego podłączony jest ESP32 CAM.

3) Następnie kliknij przycisk .

Gry program wgra się prawidłowo, zobaczysz poniższy obrazek.

Po chwili prac ESP32 CAM na karcie pamięci znajdziecie zdjęcia które zostały wykonane, ilość zdjęć zależy od czasu jaki ustawiliście w interwale.

5/5 - (2 ocena/y)
Exit mobile version