Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

145 mld euro na rozwój procesorów nowej generacji w technologii 2 nm [Aktualizacja]

Chcąc zapewnić Europie zaszczytne miejsce w globalnym ekosystemie projektowania jak i wytwarzania półprzewodników, 18 państw członkowskich UE podpisało w grudniu 2020 wspólną deklarację, że zobowiązują się do współpracy w opracowywaniu nowej generacji, zaufanych  procesorów o niskiej mocy w zaawansowanych technologii procesowych do 2 nm. Na tę europejską inicjatywę przeznaczy jest budżet do 145 miliardów euro w ciągu najbliższych 2-3 lat.

procesory

Uznając fundamentalny charakter procesorów wbudowanych, bezpieczeństwa i najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych we wszystkim, od samochodów, sprzętu medycznego, telefonów komórkowych jak i sieci po monitorowanie środowiska oraz inteligentnych urządzeń i usługi. Komisja Europejska stwierdziła, że ​​jest to powód, dla którego kluczowe branże, mogły by móc konkurować w skali globalnej w projektowaniu jak  i produkcji najmocniejszych procesorów.

Wspólna inicjatywa 18 państw członkowskich ma na celu zacieśnienie współpracy i zwiększenie inwestycji w całym łańcuchu produkcji półprzewodników w sprzęt jak i materiały. Projektowanie jak i zaawansowana produkcja, o ile jest to wykonalne w ramach Funduszu Odzysku i Odporności , większego programu poświęconego ekologicznemu podejściu. W ramach tego ostatniego funduszu jest siedem flagowych obszarów przeznaczonych na inwestycje i reformy, a jednym z nich jest flagowy model „scale-up”, którego głównym elementem są półprzewodniki. Państwa członkowskie mogą zmobilizować interesariuszy przemysłowych do zaprojektowania ambitnego europejskiego projektu flagowego w postaci drugiego ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).

Europejskie ramy IPCEI mają na celu umożliwienie państwom członkowskim zaradzenia niedoskonałościom rynku w przypadku, gdy prywatne inicjatywy wspierające innowacje nie powiodą się z powodu znacznego ryzyka, jakie wiążą się z takimi projektami. Pierwszy IPCEI dotyczący mikroelektroniki, ogłoszony w 2018 r., Obejmujący Francję, Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię, ma na celu ukończenie projektów do 2024 r. I koncentruje się na wspieraniu badań i rozwoju oraz innowacji w energooszczędnych układach scalonych, półprzewodnikach mocy, inteligentnych czujnikach, zaawansowanym sprzęcie optycznym i materiałach złożonych. Projekty w tym IPCEI są wymienione tutaj.

Komentując nową inicjatywę ogłoszoną w tym tygodniu wśród 18 państw członkowskich, komisarz ds. Rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział:

„Europa ma wszystko, czego potrzeba, aby zdywersyfikować i zmniejszyć krytyczne zależności, pozostając jednocześnie otwartą. Dlatego będziemy musieli wyznaczyć ambitne plany, od projektowania chipów do zaawansowanej produkcji, prowadzącej do węzłów 2nm, w celu zróżnicowania naszych najważniejszych łańcuchów wartości i przewodzenia im. Dzisiejszy bardzo dobrze przyjęty wspólny wysiłek jest ważnym krokiem naprzód – utoruje drogę do ustanowienia sojuszu przemysłowego. Zbiorowe podejście może pomóc nam wykorzystać nasze obecne mocne strony i wykorzystać nowe możliwości, ponieważ zaawansowane chipy procesorów odgrywają coraz ważniejszą rolę w europejskiej strategii przemysłowej i suwerenności cyfrowej ”.

W swojej deklaracji, podpisanej zdalnie przez ministrów stanu podczas wideokonferencji 7 grudnia 2020 r., Dokument zwraca uwagę na mocne strony Europy w określonych obszarach przemysłu półprzewodnikowego, takich jak energoelektronika, technologie RF, inteligentne czujniki wbudowanej sztucznej inteligencji (AI), mikrokontrolery, technologie małej mocy, bezpieczne komponenty i sprzęt do produkcji półprzewodników.

18 państw członkowskich, które podpisały deklarację, to:

Nie zdziwił zapewne was fakt, że nie znaleźliśmy tu Polski niestety.

[Aktualizacja] uzupełnienie powyższego wpisu według dokumentu https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=71912 Polska znajduje się na liście, więc nie jest tak źle. Za wcześniejsze błędne dane przepraszam, moja pulpa.

Źródło: eetimes oraz Europa

5/5 - (2 ocena/y)
Exit mobile version