Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

Słownik pojęć elektronicznych – J

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

jon (ion) atom (lub grupa atomów) obdarzony ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym, mający niedobór lub nadmiar elektronów w swej powłoce walencyjnej

jonizacja (ionization) zmiana stanu atomu lub cząsteczki polegająca na oderwaniu lub przyłączeniu jednego lub kilku elektronów

jonosfera (ionosphere) warstwa atmosfery ziemskiej, w której występuje znaczna ilość swobodnych elektronów i jonów powstałych w wyniku jonizacji gazu atmosferycznego

5/5 - (1 ocena/y)
Exit mobile version