czwartek, 18 lipca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – Z

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

zacisk (terminal, lead) wyprowadzenie przyrządu półprzewodnikowego – określony punkt przyłączenia przyrządu osiągalny zewnętrznie i przystosowany do lutowania lub zgrzewania

zakłócenia (interference) niepożądane przebiegi występujące jednocześnie z przebiegiem użytecznym (sygnałem) pochodzące ze źródeł innych niż sygnał

zakres częstotliwości (frequency range) przedział w widmie częstotliwości radiowych charakteryzujący się podobnymi warunkami propagacji fal w całym tym zakresie lub zastosowaniem dla określonej służby lub służb radiokomunikacyjnych

zasilacz urządzenie służące do przekształcania napięcia zasilającego (przemiennego lub stałego) na napięcie (albo napięcia) stałe lub przemienne o innych parametrach

zespół głośnikowy pojedyncze głośniki mogą być łączone w zespoły głośnikowe. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest trójdrożny zespół głośnikowy. Pasmo przenoszenia takiego zespołu powinno zawierać się pomiędzy 30 a 13 000 Hz. Pasmo to podzielone powinno być na 3 mniejsze pasma, a każde z nich odtwarzane przez oddzielny głośnik, wchodzący w skład zestawu

złącze PN złącze półprzewodnikowe wykorzystywane w diodach

złącze PNP / NPN złącze półprzewodnikowe wykorzystywane w tranzystorach

złącze PNPN złącze półprzewodnikowe wykorzystywane w hallotronach

znamionowa moc sinusoidalna (głośnika) jest to moc ciągłego sygnału sinusoidalnego z zakresu znamionowego pasma częstotliwości, która doprowadzona do zestawu głośnikowego na określony przez producenta czas (maksymalnie 1 godzinę) nie spowoduje jego trwałych uszkodzeń termicznych ani mechanicznych

znamionowa moc szumowa (głośnika) jest to moc elektryczna kształtowanego szumu różowego, która obciążając zestaw głośnikowy nieprzerwanie przez 100 godzin nie spowoduje żadnych jego uszkodzeń termicznych, ani mechanicznych, a parametry badanego zestawu głośnikowego pozostaną zgodne z wymaganymi

znamionowa moc wyjściowa (wzmacniacza) jest to moc, którą wzmacniacz może oddać na znamionową impedancję obciążenia przy danej częstotliwości lub w danym paśmie częstotliwości, bez przekroczenia określonego współczynnika zniekształceń nieliniowych

znamionowe napięcie wejściowe (wzmacniacza) jest to takie napięcie, które podane na wejście wzmacniacza, pozwoli otrzymać na jego wyjściu moc znamionową

zwarcie nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do minimalnej wartości, powstające wskutek przypadkowego połączenia się przewodów obwodu

zwrotnica filtr elektryczny stosowany w zespołach głośnikowych, służący do podziału pasma pomiędzy wyspecjalizowanymi głośnikami w przetwarzanie sygnału pewnych zakresów częstotliwości

zysk energetyczny anteny – zysk energetyczny G anteny jest wartością względną, zależną od punktu odniesienia. Jest to logarytmiczny stosunek natężenia pola zaindukowanego Eb lub mocy Pb w antenie badanej do anteny wzorcowej Ew, Pw. G [dB] = 20 log Eb/Ew = 10 log Pb/Pw. Zysk energetyczny może być określany w stosunku do dwóch rodzajów anten wzorcowych, którymi mogą być antena izotropowa (hipotetyczna antena ćwierćfalowa promieniująca jednakowo we wszystkich kierunkach) – dBi, bądź dipol półfalowy – dBd. Różnica pomiędzy nimi wynosi 2,14 dB czyli G = 3,5 dBd = 5,64 dBi

zysk kierunkowy anteny określa zdolność do kierunkowego promieniowania energii elektromagnetycznej przez jedną antenę, w porównaniu do anteny izotropowej (tj. mającej przestrzenną charakterystykę promieniowania w kształcie kuli, czyli promieniującej energię we wszystkich kierunkach jednakowo). Jego wartość podawana jest w dB. D = 10 * lg(P1/P2)

5/5 - (2 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.