Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

Uaktualnienie Raspbian Bullseye do Bookworm

Aktualizacja Raspberrypi OS / Raspbiana z Bullseye do Bookworm . No czasem trzeba by wykonać aktualizację jednak Linux nie robi tak jak Windows z zaskoczenia tylko trzeba to zrobić samemu.

Na początku sprawdź czy wszystkie obecne pakiety są aktualne.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Przygotowanie nowych źródeł

Należy zaktualizować źródła do nowej wersji. Zmieniamy „stretch” na „buster” w lokalizacjach repozytorium, dając tym samym dostęp do plików binarnych nowej wersji.

sudo sed -i -e 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
sudo sed -i -e 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/raspi.list

Wykonujemy aktualizację

Aby zaktualizować istniejące pakiety bez aktualizacji modułów jądra lub usuwania pakietów, uruchom następujące polecenie

sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade

Na koniec oczyść stare nieaktualne pakiety.

sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean

Następnie wykonujemy restart systemu

sudo reboot

Usuwamy stare pliki konfiguracyjne

Oczywiście po sprawdzeniu poprawności 😉

sudo apt purge ?config-files

czyszczenie pakietów po aktualizacji do Bookworm

Przełącz na nowe jądra

Czas było by przełączyć się na nową wersję jądra systemowego, więc na początek

sudo dpkg --purge --force-depends raspberrypi-kernel raspberrypi-bootloader
sudo umount /boot
sudo fsck -y /boot
sudo mkdir /boot/firmware
sudo sed -i.bak -e "s#boot#boot/firmware#" /etc/fstab
sudo systemctl daemon-reload
sudo mount /boot/firmware
sudo apt install raspi-firmware

Teraz czas na właściwą instalację jądra. Upewnij się, że wybierasz odpowiednią wersję dla swojunego malinki lub sprawdź wersje poleceniem lscpu

sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8 # 64bit
sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l # 32bit
sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6

sudo sed -i.bak '$ a\auto_initramfs=1' /boot/firmware/config.txt

Na koniec

sudo reboot

aktualizacja do Bookworm

Po aktualizacji możemy sprawdzić naszą wersję systemu, opisywałem to już tu

5/5 - (1 ocena/y)
Exit mobile version