sobota, 2 lipca
Shadow

Kody Źródłowe

Kody Źródłowe do wszelakich aplikacji.

Obsługa DS18x20

Obsługa DS18x20

Arduino, Kody Źródłowe, Raspberrypi
Zawarte fragmenty programów dotyczą czujników DS18S20 i DS18B20. Procedury obsługi tych układów nie różnia się od siebie w prostych zastosowaniach, poza sposobem obliczania temperatury na podstawie odczytanych wartości z rejestrów czujników. Język Bascom AVR Odczyt 8 bajtów numeru seryjnego DS18S20 lub DS18B20 gdy na magistrali jest tylko jeden układ. Numer seryjny zostanie zapisany do zmiennej tablicowej Ds: Config 1wire = Pind.7 Dim Ds(8) As Byte 1wreset 1wwrite &H33 Ds(1) = 1wread(8): Uruchomienie konwersji temperatury przez wszystkie czujniki podłączone do magistrali 1-wire. Po wydaniu rozkazu konwersji należy odczekać pewien czas (max 750ms) przed przystąpieniem do odczytu temperatury: Config 1wire = Pind.7 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Odc...

Zapis i Odczyt Pamięci AT24Cxx

Kody Źródłowe
Poniżej przedstawione są dwie grupy procedur obsługi pamięci. Dla kostek od AT24C02 do AT24C16 pierwsza grupa (pamięć podzielona na bloki, adres w bloku 8-bitowy) oraz grupa druga od (więcej…)

Obsługa Impulsatora

Kody Źródłowe
Impulsator (Enkoder obrotowy) jest elementem przeważnie stosowanym w układach mikroprocesorowych. Pełni podobną funkcję jak potencjometr w układach analogowych. (więcej…)

Odbieranie Transmisji Rc5

Kody Źródłowe
Zawarte tutaj procedury dotyczą obsługi odbiornika podczerwieni pracującego na częstotliwości 36KHz (np. układ TSOP1736) a konkretnie odbioru transmisji Rc5 nadawanej z pilota (więcej…)

Multipleksowanie wyświetlacza LED

Kody Źródłowe
Wyświetlacz siedmiosegmentowy LED jest często stosowany w układach mikroprocesorowych jednak ze względu na znaczną ilość sygnałów sterujących już przy dwóch wyświetlaczach problemem (więcej…)

Programowy PWM

Kody Źródłowe
PWM (Pulse - Width Modulation) modulacja szerokości impulsu jest powszechnie stosowana do regulacji mocy odbiorników prądu stałego (i nie tylko). (więcej…)