wtorek, 16 lipca
Shadow

Tag: podstawy

Prawo Thévenina: Historia, Opis i Zastosowania

Prawo Thévenina: Historia, Opis i Zastosowania

Dla początkujących
Prawo Thévenina jest jednym z fundamentalnych twierdzeń w teorii obwodów elektrycznych, które upraszcza analizę złożonych obwodów. Pozwala ono zastąpić dowolny liniowy obwód elektryczny dwoma elementami: jednym źródłem napięcia i jednym rezystorem. W artykule tym przedstawimy historię powstania prawa Thévenina, jego definicję oraz zastosowania. (więcej…)
Prawo Ohma: Definicja, Przekształcenia i Zastosowania

Prawo Ohma: Definicja, Przekształcenia i Zastosowania

Dla początkujących
Prawo Ohma jest fundamentalnym prawem w dziedzinie elektryki i elektroniki, które opisuje zależność między napięciem, prądem i oporem w obwodzie elektrycznym. Nazwane na cześć niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma, który sformułował je w 1827 roku, prawo to jest kluczowym narzędziem w analizie i projektowaniu obwodów elektrycznych. Definicja Prawa Ohma Prawo Ohma można sformułować następująco: Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców, a odwrotnie proporcjonalne do oporu przewodnika. Matematycznie prawo Ohma wyraża się wzorem: I = U/R gdzie: - I to natężenie prądu, - U to napięcie, - R to opór Ω. Przekształcenia Prawa Ohma Prawo Ohma można przekształcić na różne sposoby, aby wygodniej obliczać poszczególne ...