Stereofoniczny wzmacniacz mocy 2×100W na TDA7250

Stereofoniczny wzmacniacz mocy 2×100W na TDA7250

Układ wzmacniacza został zbudowany w oparciu o układ scalony TDA7250 i stanowi jego typową aplikację. Istotnym mankamentem sterownika TDA7250 jest brak zabezpieczenia termicznego stopnia końcowego. Odpowiedni układ został więc zrealizowany oddzielnie z wykorzystaniem klasycznych bloków mostka termistorowego oraz komparatora typ 311 z pętlą histerezy. Po nagrzaniu termistora do temperatury progu następuje nasycenie wyjścia komparatora w […]

Moc wzmacniacza elektroakustycznego oraz dobór kolumny głośnikowej do wzmacniacza.

1.Wprowadzenie:
Ten krótki artykuł ma na celu uświadomienie, początkującym elektronikom i nie tylko elektronikom, a także użytkownikom wzmacniaczy audio, nie zdającym sobie sprawy z zasadami użytkowania tych urządzeń. Czytaj więcej o Moc wzmacniacza elektroakustycznego oraz dobór kolumny głośnikowej do wzmacniacza.