Obsługa DS18x20

Zawarte fragmenty programów dotyczą czujników DS18S20 i DS18B20. Procedury obsługi tych układów nie różnia się od siebie w prostych zastosowaniach, poza sposobem obliczania temperatury na podstawie odczytanych wartości z rejestrów czujników. Język Bascom AVR Odczyt 8 bajtów numeru seryjnego DS18S20 lub DS18B20 gdy na magistrali jest tylko jeden układ. Numer seryjny zostanie zapisany do zmiennej […]

Czujniki tensometryczne – czyli co o pomiarach siły powinien wiedzieć każdy automatyk

Czujniki tensometryczne, potocznie nazywane tensometrami, są podstawowymi elementami każdej wagi elektronicznej (sklepowe, przemysłowe), a także urządzeń do pomiaru sił Czytaj więcej o Czujniki tensometryczne – czyli co o pomiarach siły powinien wiedzieć każdy automatyk