piątek, 24 maja
Shadow

Tag: ds18s20

Obsługa DS18x20

Obsługa DS18x20

Arduino, Kody Źródłowe, Raspberrypi
Zawarte fragmenty programów dotyczą czujników DS18S20 i DS18B20. Procedury obsługi tych układów nie różnia się od siebie w prostych zastosowaniach, poza sposobem obliczania temperatury na podstawie odczytanych wartości z rejestrów czujników. Język Bascom AVR Odczyt 8 bajtów numeru seryjnego DS18S20 lub DS18B20 gdy na magistrali jest tylko jeden układ. Numer seryjny zostanie zapisany do zmiennej tablicowej Ds: Config 1wire = Pind.7 Dim Ds(8) As Byte 1wreset 1wwrite &H33 Ds(1) = 1wread(8): Uruchomienie konwersji temperatury przez wszystkie czujniki podłączone do magistrali 1-wire. Po wydaniu rozkazu konwersji należy odczekać pewien czas (max 750ms) przed przystąpieniem do odczytu temperatury: Config 1wire = Pind.7 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Odc...