Wskaźnik poziomu sygnału stereo

Wskaźnik zbudowany jest przy użyciu układu scalonego UL 1980 (A277) sterującego linijką z 12 diod świecących. Liczba zapalonych diod jest proporcjonalna do wartości doprowadzonego sygnału wejściowego. W opisanym układzie skala ma podziałkę liniową. Moduł należy podłączyć do wyjścia wzmacniacza akustycznego. Jeżeli amplituda sygnału wejściowego jest mniejsza od 10V, to napięcie wyjściowe detektora szczytowego złożonego z elementów C1, R1, R2, D1 nie przekracza wartości 6V. Czułość układu (ilość zapalonych diod) może regulować za pomocą potencjometru P1.

Wykaz elementów:

US1 – UL1980(A277)
R1,R3 – 10kΩ
D2-D9 – LED 2×5(Zielone)
D10-D13 LED 2×5(Czerwony)
D1 – 1N4148
R2 – 15kΩ
C1 – 1μF/16V
P1 – 10kΩ
Podane elementy są dla jednego kanału dla dwóch trzeba pomnożyć x 2 elementy.
Schemat ideowy:

Post Author: swistak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.