Termometr cyfrowy z termostatem

Układ termometru umożliwia pomiar temperatur od – 20 C do +120C z jednoczesną stabilizacją temperatury przez element grzejny w zakresie od 15 do 30 C. Elementem wykonawczym układu jest przekaźnik elektromechaniczny. Układ wyposażony jest w 4-ro cyfrowy wyświetlacz typu LED o rozdzielczości odczytu 0,1C. Temperaturę termostatu ustawia się potencjometrem obrotowym. Dopuszczalne obciążenie całkowite styków przekaźnika wynosi 3A.

Wykaz elementów:
D1 SEN – 1N4148
D3-D6 – BAT85
D7,D8 – 1N4001
D2 – dowolny LED
US1 – uA7805
US2 – NE555
US3 – LM311
US4 – TL084
US5 – ICL7107
C1 – 47µF/25V
C2 – 100µF/16V
C3,C11 – 100nF
C4 – 2,2nF
C5 – 220µF/10V
C6-C8 – 220µF/16V
C9 – 10nF
R1 – 680Ω
R2 – 3,3kΩ
R3,R17 – 68kΩ
R4 – 1MΩ
R5 – 100Ω
R6 – 4,7KΩ
R7 – 1kΩ
R8-R11,R16 – 30kΩ
R15 – 2,7kΩ
R19 – 330Ω
P1 – 1kΩ/A
PK1 – PK
DIL8x2,14,40

Schemat ideowy

Termometr cyfrowy z termostatem schemat ideowy

Post Author: swistak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.