czwartek, 22 lutego
Shadow

Zdalne sterowanie na podczerwień (12 – kanałowe)

Lenistwo nasze nie zna granic. Doskonałym tego przykładem jest pilot od TV Chyba nikt sobie już nie wyobraża TV bez pilota. Jednak w domu jest parę urządzeń, którym przydałoby się jeszcze zdalne sterowanie. Opracowany układ może sterować dwunastoma różnymi urządzeniami, a my możemy leżeć dumnie na kanapie.

Układ składa się z dwóch modułów nadajnika i odbiornika. Nadajnik został wyko­nany na popularnym układzie scalonym produkcji firmy Philips SAA3010T. Jest to typowy nadajnik używany w pilotach, w które są wyposażane odbiorniki N i sprzęt audio. Układ pracuje w opisywanym już na łamach NE kodzie RC5. Płytka pilota wyposażona jest w 12 mikroprzełączników, za pomocą których możemy włączać lub wyłączać jeden z dwunastu kanałów odbiornika. Jak widać na rysi budowa pilota jest prosta i chyba nie wymaga dłuższego opisu.
Moduł odbiornika został wykonany na popularnym mikrokontrolerze 89C2051 firmy Atmel. Wykonanie odbiornika na wyżej wymienionym układzie przyczyniło się do użycia niewiel­kiej liczby elementów, a tym samym do obniżenia kosztów płytki całego modułu. Zasada działania modułu jest następująca. W chwili naciśnięcia w nadajniku jednego z dwunastu mikroprzełączników zostaje wysłany odpowiedni sygnał w kodzie RC5. Odbiornik poprzez element odbiorczy SFH5110 wychwytuje ten sygnał i przekazuje go do mikrokontrolera. Program który jest zawarty w 89C2051 rozpoznaje, który z mikroprzełączników pilota zo­stał naciśnięty i włącza lub wyłącza odpowiedni kanał. Na przykład w pilocie został naci­śnięty S2, zakodowany sygnał trafia do odbiornika, a mikrokontroler rozpoznaje, który z mikroprzełączników został naciśnięty i podaje stan niski na bazę tranzystora T2. Tranzystor zaczyna przewodzić i zostaje załączony układ wykonawczy np. przekaźnik. Po powtórnym naciśnięciu w pilocie S2 procedura zaczyna się powtarzać do momentu wysłania stanu niskiego na bazę tranzystora. Tutaj następuje zmiana i na bazę tranzystora zostaje wysłany stan wysoki. Tranzystor przestaje przewodzić i układ wykonawczy zostaje wyłączony, w naszym przypadku przekaźnik. To samo dotyczy wszystkich 12 kanałów. Oczywiście może być dowolna ilość kanałów załączonych i wyłączonych, zależy to tylko od nas samych. Poniżej został zamieszczony schemat podłączenia innych odbiorników podczerwieni niż SFH5110.

Montaż i uruchomienie

Montaż rozpoczynamy od złożenia i uruchomienia modułu nadajnika. Po spraw­dzeniu płytki drukowanej przystępujemy do wlutowania wszystkich elementów oprócz układu scalonego SAA3010T. Wlutowanie układu scalonego wymaga od nas dużo cierpli­wości i ostrożności. Jak zapewne niektórzy zauważyli układ jest w obudowie do montażu powierzchniowego. Po wlutowaniu wszystkich elementów możemy przystąpić do prób­nego uruchomienia nadajnika. W tym celu między biegun dodatni baterii (+), a układ pilota włączamy amperomierz z ustawionym zakresem 200mA. Teraz wystarczy nacisnąć jeden z dwunastu mikroprzełączników. Odczyt prądu na mierniku powinien gwałtownie wzrosnąć. Spowodowane jest to zadziałaniem diody Dl. Nie podaję wartości, jaką powi­nien pokazywać miernik, ponieważ wartość prądu jest uzależniona od zastosowanej diody D1 i oporności rezystora R2. Na tym możemy zakończyć montaż i uruchomienie modułu nadajnika.
Montaż odbiornika jest znacznie prostszy niż nadajnika, ponieważ nie zastosowano żadne­go elementu do montażu powierzchniowego. Przed montażem elementów należy spraw­dzić, czy płytka drukowana nie posiada przerw lub zwarć. Ta czasochłonna i niezbyt inte­resująca czynność uchroni nas przed ewentualnymi przykrymi niespodziankami przy koń­cowym uruchamianiu układu. Montaż rozpoczynamy od wlutowania mostka M1 i M2, pod­stawki od US1, kondensatorów C5 i C6, złącza Z1 i układu stabilizatora U52. Po wlutowa­niu tych elementów do zacisków Z1 przykładamy napięcie o wartości od +5V do +12V. Woltomierzem ustawionym na zakres 20V sprawdzamy napięcia w następujących punk­tach układu:
Wyprowadzenie 20 US1 +5V
Wyprowadzenie 10 US1 OV
Wyprowadzenie 3 SFH5110 +5V
Wyprowadzenie 2 SFH511 O OV
Wyprowadzenie 2 SFH5111 +5V
Wyprowadzenie 1 SFH5111 OV

Po sprawdzeniu napięć w powyższych punktach wlutowujemy pozostałe elementy. Na koniec wkładamy w podstawkę zaprogramowany 89C2051 i włączamy napięcie zasilania. Bierzemy do ręki pilot, wciskamy jeden z dwunastu mikroprzełączników. W odbiorniku powinna na chwilę rozbłysnąć dioda Dl. Jeżeli tak jest, oznacza to że nasz odbiornik działa poprawnie. Aby osiągnąć pełnię szczęścia musimy odbiornik wyposażyć w układy wykonawcze. Mogą to być tyrystory, triaki lub przekaźnik. Ja osobiście polecałbym prze­kaźniki na napięcie cewki od +5V do +6V. Schemat podłączenia przekaźników do modu­łu odbiornika został przedstawiony na rysunku poniżej. Napięcie zasilania modułu wynosi +5V.

Wykaz elementów:

Odbiornik:
R1 – R12 – 4,7kΩ
R13, R14 – 330Ω
C1,C2 – 33pF
C3 – 1μF/16V
C4 – 4,7μF/16V
T1 – T12 – BC557
D1 – LED R
SFH506
US1 – 89C2051
Q1 – 12MHz

Odbiornik:
R1 – 10kΩ
R2 – 1Ω
R3 – 82Ω
R4 – 1kΩ
R5 – 47kΩ
R6 – 6,8kΩ
C1 – 47μF/6V
C2 – 220μF/6V
T1 – BC547
T2 – BC557
D1 – LD271
D2 – 1N4148
IS1 – SAA3010T
Q1 – 420-470kHz
S1-S12 – mikroprzełączniki

Schemat ideowy nadajnika:

Zdalne sterowanie na podczerwień pilot

Schemat ideowy odbiornika:

Zdalne sterowanie na podczerwień odbiornik

Schemat ideowy podłączenia z przekaźnikiem:

podłaczenie odbiornika z przekaźnikami

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.