Połączenie szeregowe rezystorów

Połączenie szeregowe rezystorów charakteryzuje się tym, że rezystancja wypadkowa jest sumą rezystancji wszystkich rezystorów połączonych ze sobą w sposób szeregowy.

polaczenie szeregowe rezystorow

Przez wszystkie rezystory połączone szeregowo przepływa ten sam prąd I=U/R (U jest to napięcie zasilania połączonych szeregowo rezystorów; R jest to rezystancja zastępcza rezystorów). Spadki napięć na rezystorach obliczamy mnożąc wartości rezystancji rezystorów i prąd przepływający przez te rezystory (U1=R1*I, U2=R2*I, … , Un=Rn*I).

Post Author: swistak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potwierdz, że nie jesteś botem. *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.