niedziela, 21 kwietnia
Shadow

ST6260B / ST6265B

Właściwości

 • Roboczy zakres napięć zasilania 3,0 do 6,0V
 • Maksymalna częstotliwość zegara 8MHz
 • Roboczy zakres temperatur otoczenia -40 do +85\’C
 • Tryb normalnej pracy (RUN), oczekiwania (WAIT) i zatrzymania (STOP)
 • 5 różnych wektorów przerwań
 • Możliwość umieszczania tablic przeglądowych w pamięci ROM
 • Pamięć ROM użytkownika: 3884 bajty
 • Pamięć ROM danych: rozmiar wybierany przez użytkownika (w pamięci programu ROM)
 • Pamięć danych RAM:128 bajtów
 • Pamięć EEPRQM:128 bajtów
 • Obudowa plastykowa DIP 20 i SO 20 (ST6260B)
 • Obudowa plastykowa DIP 28 i SO 28 (ST6265B)
 • 13/21 linii wejścia/wyjścia w pełni programowalnych jako:
  • wejścia z rezystorami podciągającymi
  • wejścia bez rezystorów podciągających
  • wejścia generacji przerwań
  • wyjścia typu otwarty dren lub przeciwsobne
  • wejścia analogowe
 • 6/8 linii wejścia/wyjścia mogących przewodzić prąd wpływający do 20mA dla bezpośredniego sterowania diod LED lub triaków
 • 8-bitowy licznik z 7-bitowym programowalnym preskalerem (timer 1)
 • 8-bitowy timer automatycznie przeładowujący się z 7-bitowym programowalnym preskalerem
 • 8-bitowy licznik z 7-bitowym programowalnym preskalerem (timer 1)
 • 8-bitowy timer automatycznie przeładowujący się z 7-bitowym programowalnym preskalerem (timer AR)
 • Cyfrowy timer „watchdog”
 • 8-bitowy przetwornik A/C z liczbą wejść do 7 (ST6260B) lub do 13 (ST6265B)
 • 8-bitowy synchroniczny interfejs peryferyjny (SPI)
 • Wewnętrzny oscylator zegara stabilizowany rezonatorem kwarcowym, ceramicznym lub obwodem RC
 • Konfigurowalne przez użytkownika zerowanie (reset) po włączeniu zasilania
 • Jedno zewnętrzne przerwanie nie maskowalne
 • 9 efektywnych trybów adresowania
 • Zestaw rozwojowy mikrokontrolerów ST626xB zawierający system emulacji i rozwojowy ST626xB-EMU łączony linią standardowego interfejsu szeregowego RS232 z komputerem osobistym pracującym w systemie operacyjnym MS DOS.

Rozmieszczenie wyprowadzeń ST6260B i ST6265B

Opis ogólny

Układy ST6260B i ST6265B należą do rodziny 8-bitowych mikrokontrolerów HCMOS ST62xx, przeznaczonych dla zastosowań o małym i średnim stopniu złożoności. Wszystkie układy z rodziny ST62xx są zbudowane w oparciu o wspólny rdzeń otoczony kombinacją wewnętrznych peryferiów (makrokomórek). Makrokomórki układów ST6260B i ST6265B to: peryferyjny układ timera zawierający 8-bitowy licznik z ustawianym programowo 7-bitowym preskalerem (timer 1), 8-bitowy licznik z programowalnym 7-bitowym preskalerem (timer AR), 8-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy z maksymalnie siedmioma (ST6260B) lub trzynastoma (ST6265B) wejściami analogowymi (funkcje wejść analogowych są wymienne z innymi funkcjami wyprowadzeń wejścia/wyjścia), cyfrowy timer \”watchdog\” (DWD) i 8-bitowy synchroniczny szeregowy interfejs peryferiów (SPI). Ponadto układy zawierają po 128 bajtów pamięci EEPROM dla nieulotnego przechowywania danych. Układy ST626xB są kompatybilne w górę z innymi mikrokontrolerami z rodziny ST626x. Dodatkowymi ich właściwościami są możliwości współpracy z obwodem RC, programowania przez użytkownika opóźnienia zerowania po włączeniu zasilania i wyzwalany zewnętrznie tryb stopu rozszerzający możliwości sterowania poborem mocy/warunkami bezpieczeństwa.

Mikrokontrolery ST6260B i ST6265B dobrze nadają się do zastosowań komunikacyjnych, oprzyrządowania i przemysłowych. Dla celów prototypowych i produkcji małoseryjnej są dostępne wersje układów ST626GB i ST6265B z pamięcią programu EPROM, również jednokrotnie programowalne (OTP).

Opis wyprowadzeń

* VDD i VSS

Poprzez te wyprowadzenia jest doprowadzone zasilanie mikrokontrolera. VDD służy do dołączania napięcia dodatniego, a VSS – masy.

* OSCin i OSCout

Wyprowadzenia te są wewnętrznie połączone z wewnętrznym układem oscylatora. Jeśli jest wybrana opcja maski QUARTZ/CERAMIC RESONATOR, do tych wyprowadzeń może być dołączony rezonator kwarcowy, ceramiczny lub źródło zewnętrznego sygnału zegarowego. Jeśli jest wybrana opcja maski RC OSCILLATOR, pomiędzy wyprowadzenie OSCout i masę musi być włączony rezystor. Częstotliwość oscylatora podlega wewnątrz układu podziałowi przez 1, 2 lub 4 za pośrednictwem dzielnika ustawianego programowo. Wyprowadzenie OSCin jest wejściem, a OSCout wyjściem.

* RESET

Wyprowadzenie RESET aktywne w stanie niskim służy do restartu mikrokontrolera, by rozpoczął wykonywanie programu od początku.

* TEST

W trakcie normalnej pracy wyprowadzenie TEST musi być utrzymywane na poziomie VSS (jeśli wyprowadzenie TEST nie jest podłączone, wewnętrzny rezystor podciągający w dół wybiera tryb normalnej pracy).

* NMI

Wyprowadzenie NMI umożliwia przyjmowanie asynchronicznych przerwań niemaskowalnych zgłaszanych do mikrokontrolera. Wyprowadzenie NMI reaguje na opadające zbocze. Wewnątrz układu jest wyposażone w rezystor podciągający w górę i przerzutnik Schmitta.

Jeśli opcja EKTERNAL STOP MODE CONTROL (zewnętrzne sterowanie trybem stopu) jest dozwolona, wyprowadzenie NMI dodatkowo umożliwia sterowanie wykonywaniem instrukcji STOP.

* PCI/TIM1/Ain

Wyprowadzenie to może być wykorzystywane jako bit wejścia/wyjścia portu C, jako wyprowadzenie wejścia/wyjścia timera 1 lub jako wejście analogowe wewnętrznego przetwornika A/C. Występuje tylko w wersji układu ST6265B (28-wyprowadzeniowej). Jeśli jest zaprogramowane jako wyprowadzenie timera 1, w trybie wejścia działa jako wejście zewnętrznego sygnału zegarowego timera lub jako bramka wewnętrznego sygnału zegarowego timera. W trybie wyjścia służy do wyprowadzania bitu danych po upływie nastawionego czasu timera.

Dla wykorzystania wyprowadzenia jako wyjścia timera 1 musi być ustawiony dedykowany bit w rejestrze stanu/sterowania timera 1. Dla wykorzystania jako wejście portu C wyprowadzenie musi być zaprogramowane jako wejście. W trybie analogowym może być zaprogramowane jako wejście analogowe.

* PB6/ARTIMin, PB7/ARTiMout

Wyprowadzenia te mogą być wykorzystywane jako bity wejścia/wyjścia portu B lub jako wejście i wyjście timera AR. Dla wykorzystania jako wejście timera wyprowadzenie PB6 musi być zaprogramowane jako wejście z podciąganiem lub bez. Ustawienie dedykowanego bitu w rejestrze sterowania trybem timera AR włącza funkcję wyjścia timera AR wyprowadzenia PB7.

* PA0-PA7

Osiem wyprowadzeń zorganizowanych jako linie wejścia/wyjścia jednego portu (A). W wersji ST6260B (20-wyprowadzeniowej) brak wyprowadzeń PA4-PA7. Każda z linii może być skonfigurowana programowo jako wejście z lub bez wewnętrznego rezystora podciągającego w górę, wejście generujące przerwania z podciąganiem w górę, wejście analogowe, wyjście typu otwarty dren lub przeciwsobne.

* PB0-PB3, PB4, PB5

Sześć wyprowadzeń zorganizowanych jako linie wejścia/wyjścia jednego portu (B). Wyprowadzenia PB4 i PB5 są dostępne jedynie w wersji ST6265B (20-wyprowadzeniewej). Jeśli zewnętrzne sterowanie trybem stopu jest zakazane, każda z linii może być skonfigurowana programowo jako wejście z lub bez wewnętrznego rezystora podciągającego w górę, wejście generujące przerwania z podciąganiem w górę, wyjście typu otwarty dren lub przeciwsobne. W trybie wyjścia linie te mogą również przewodzić prąd wpływający 20mA dla bezpośredniego sterowania diod LED lub triaków. Zezwolenie zewnętrznego sterowania trybem stopu wymusza tryb PB0 jako wyjścia typu otwarty dren. Pozostałe linie pozostają nie zmienione.

* PC0-PC4

Pięć wyprowadzeń zorganizowanych jako linie wejścia/wyjścia jednego portu (C). W wersji ST6260B (20-wyprowadzeniowej) brak wyprowadzeń PC0 i PC1. Każda z linii może być skonfigurowana programowo jako wejście z lub bez wewnętrznego rezystora podciągającego w górę, wejście generujące przerwania z podciąganiem w górę, wejście analogowe przetwornika A/C, wyjście typu otwarty dren lub przeciwsobne. Wyprowadzenia PC2-PC4 mogą być również wykorzystane jako odpowiednio linia wejścia danych, wyjścia danych i wejście/wyjście zegara wewnętrznego układu SPI dla przesyłania synchronicznych sygnałów szeregowych wejścia/wyjścia.

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.