środa, 17 lipca
Shadow

ESP32 CAM – TimeLaps

TimeLapse z wykorzystaniem ESP32CAM, już kiedyś opisywałem TimeLapse opartego na malinie z kameą USB jak i dedykowaną kamerą. Jednak teraz w moje łapki wpadła płytka ESP32 CAM jest jednak sporo mniejsza od Raspberrypi co ułatwi montaż w miejscach gdzie nie zawsze chcemy aby coś się dużego pojawiało. 

esp32 cam

Wymagane komponenty:

  • ESP32-CAM z OV2640
  • Karta mikoSD 32GB w formacie FAT32
  • Arduino IDE zainstalowaną obsługą ESP32
  • konwerter TTL
  • przewody żeńskie

Na początek przygotuj kartę pamięci, w formacie FAT32 innego formatu ESP32 cam nie rozpozna prawidłowo. Mimo, że specyfikacja mówi o maksymalnie 4GB pamięci bez problemu moja wersja pracuje z kartą 32GB, jednak miej to na uwadze.

Połączenie ESP32 CAM z TTL

Poniżej opis połączenia w celu wgrana oprogramowania, należy pamiętać, że trzeba połączyć GPIO0 do GND inaczej nie wgracie swojego programu.

ESP32-CAM UART
GND GND
5V VCC (5V)
U0R TX
U0T RX
GPIO 0 GND

Kod programu

Sam kod nie jest mojego autorstwa został udostępniony na GITHub przez robotzero1 jednak działa w 100% tak jak ja potrzebuję, podesłał mi go znajomy tu dzięki Bartek za namiar.

Kod do pobrania klik

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "Arduino.h"
// Time
#include "time.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/apps/sntp.h"
// MicroSD
#include "driver/sdmmc_host.h"
#include "driver/sdmmc_defs.h"
#include "sdmmc_cmd.h"
#include "esp_vfs_fat.h"

//
const char* ssid = "SSID"; // twoja nazwa sieci
const char* password = "PASS"; //towje haslo do sieci
int capture_interval = 30000; // co ile ma wykonywac zdjecie
//

long current_millis;
long last_capture_millis = 0;
static esp_err_t cam_err;
static esp_err_t card_err;
char strftime_buf[64];
int file_number = 0;
bool internet_connected = false;
struct tm timeinfo;
time_t now;

// CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22

void setup() {
Serial.begin(115200);

if (init_wifi()) { // Connected to WiFi
internet_connected = true;
Serial.println("Internet connected");
init_time();
time(&now);
setenv("TZ", "GMT1BST,M3.5.0/01,M10.5.0/02", 1);
tzset();
}

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_1;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_1;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
//init with high specs to pre-allocate larger buffers
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
}

// camera init
cam_err = esp_camera_init(&config);
if (cam_err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", cam_err);
return;
}
// SD camera init
card_err = init_sdcard();
if (card_err != ESP_OK) {
Serial.printf("SD Card init failed with error 0x%x", card_err);
return;
}
}

bool init_wifi()
{
int connAttempts = 0;
Serial.println("\r\nConnecting to: " + String(ssid));
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay(500);
Serial.print(".");
if (connAttempts > 10) return false;
connAttempts++;
}
return true;
}

void init_time()
{
sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL);
sntp_setservername(0, "pool.ntp.org");
sntp_init();
// wait for time to be set
time_t now = 0;
timeinfo = { 0 };
int retry = 0;
const int retry_count = 10;
while (timeinfo.tm_year < (2016 - 1900) && ++retry < retry_count) {
Serial.printf("Waiting for system time to be set... (%d/%d)\n", retry, retry_count);
delay(2000);
time(&now);
localtime_r(&now, &timeinfo);
}
}

static esp_err_t init_sdcard()
{
esp_err_t ret = ESP_FAIL;
sdmmc_host_t host = SDMMC_HOST_DEFAULT();
sdmmc_slot_config_t slot_config = SDMMC_SLOT_CONFIG_DEFAULT();
esp_vfs_fat_sdmmc_mount_config_t mount_config = {
.format_if_mount_failed = false,
.max_files = 1,
};
sdmmc_card_t *card;

Serial.println("Mounting SD card...");
ret = esp_vfs_fat_sdmmc_mount("/sdcard", &host, &slot_config, &mount_config, &card);

if (ret == ESP_OK) {
Serial.println("SD card mount successfully!");
} else {
Serial.printf("Failed to mount SD card VFAT filesystem. Error: %s", esp_err_to_name(ret));
}
}

static esp_err_t save_photo_numbered()
{
file_number++;
Serial.print("Taking picture: ");
Serial.print(file_number);
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

//char *filename = (char*)malloc(21 + sizeof(int));
char *filename = (char*)malloc(21 + sizeof(file_number));
sprintf(filename, "/sdcard/capture_%d.jpg", file_number);

Serial.println(filename);
FILE *file = fopen(filename, "w");
if (file != NULL) {
size_t err = fwrite(fb->buf, 1, fb->len, file);
Serial.printf("File saved: %s\n", filename);
} else {
Serial.println("Could not open file");
}
fclose(file);
esp_camera_fb_return(fb);
free(filename);
}

static esp_err_t save_photo_dated()
{
Serial.println("Taking picture...");
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

time(&now);
localtime_r(&now, &timeinfo);
strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%F_%H_%M_%S", &timeinfo);

char *filename = (char*)malloc(21 + sizeof(strftime_buf));
sprintf(filename, "/sdcard/capture_%s.jpg", strftime_buf);

Serial.println(filename);
FILE *file = fopen(filename, "w");
if (file != NULL) {
size_t err = fwrite(fb->buf, 1, fb->len, file);
Serial.printf("File saved: %s\n", filename);

} else {
Serial.println("Could not open file");
}
fclose(file);
esp_camera_fb_return(fb);
free(filename);
}

void save_photo()
{
if (timeinfo.tm_year < (2016 - 1900) || internet_connected == false) { // if no internet or time not set
save_photo_numbered(); // filenames in numbered order
} else {
save_photo_dated(); // filenames with date and time
}
}

void loop()
{
current_millis = millis();
if (current_millis - last_capture_millis > capture_interval) { // Take another picture
last_capture_millis = millis();
save_photo();
}
}

Z elementów kodu na które wypada zwrócić  uwagę

const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASS";

W miejsce SSID wprowadzamy naszą nazwę sieci natomiast w PASS nasze hasło. Dzięki temu ESP będzie sobie aktualizowało czas z  neta.

int capture_interval = 30000;

W tej linijce ustawiamy czas co ile ma zastać wykonane zdjęcie, należy pamiętać, że czas podajemy w milisekundach. W ramach podpowiedzi zamieszczam przykładowe przedziały czasowe

10s = 10 000 ms
20s = 20 000 ms
30s = 30 000 ms
60s = 60 000 ms

Aby przesłać kod, wykonaj następujące kroki:

1) Przejdź do Narzędzia > Płyta i wybierz AI-Thinker ESP32-CAM .

2) Przejdź do Narzędzia > Port i wybierz port COM, do którego podłączony jest ESP32 CAM.

3) Następnie kliknij przycisk .arduino zapisz kod

Gry program wgra się prawidłowo, zobaczysz poniższy obrazek.

Po chwili prac ESP32 CAM na karcie pamięci znajdziecie zdjęcia które zostały wykonane, ilość zdjęć zależy od czasu jaki ustawiliście w interwale.

zdjecia esp32 cam

Przykładowe zdjęcie wykonane przy pomocy ESY32 CAM

Przykład pracy, zdjęcia wykonywany co 30, przy składaniu wykorzystano 24 zdjęcia na każdą sekundę materiału. Zdjęcia wykonano w rozdzielczości 1600/1200 film został wyrenderowany w 1440 / 1080.

5/5 - (2 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.