sobota, 13 kwietnia
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – G

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

galwanometr (galvanometer) przyrząd pomiarowy do wykrywania i pomiarów małych prądów, napięć lub ładunku elektrycznego

galwanoskop (galvanoscope) przyrząd do wykrywania prądu stałego w obwodzie oraz do wskazywania jego kierunku

gazotron dioda gazowa

generacja komputerów (computer generation) faza rozwoju konstrukcji komputerów oraz właściwości ich organizacji logicznej; ze względu na stosowane elementy rozróżnia się: I generację (elementy lampowe), II generację (elementy półprzewodnikowe), III generację (układy scalone o wyższym stopniu integracji)

generacje komputerów (v.2)
przyjęty powszechnie podział komputerów na klasy, będący odbiciem historycznego rozwoju technologii i organizacji logicznej komputerów. Wyróżnia się pięć generacji: generacja I – pierwsze komputery budowane z lamp elektronowych w latach 40. i na początku lat 50., historyczne już dzisiaj konstrukcje, takie jak: ENIAC, EDVAC, Mark I, UNIVAC I, LEO I. Pamięć komputerów I generacji była zbudowana z linii opóźniających, a jako urządzenia wejścia i wyjścia stosowano czytniki i dziurkarki taśm i kart oraz pierwsze prymitywne drukarki. generacja II – komputery produkowane od połowy lat 50. do początku 60., zbudowane głównie z tranzystorów z pamięcią rdzeniową i pamięcią pomocniczą w postaci taśm magnetycznych, bębnów magnetycznych i – w końcowym okresie rozwoju – pierwszych wersji pamięci dyskowych. Najsłynniejszymi komputerami tej klasy są Stretch, produkowany handlowo od 1961 r. jako IBM 7030, IBM 1401 (1959) oraz Atlas zaprojektowany na Uniwersytecie w Manchester. generacja III – komputery zbudowane głównie z układów scalonych średniej skali integracji, produkowane w skali przemysłowej w latach 60. i 70. Typowym przedstawicielem tej klasy jest rodzina IBM 360. generacja IV – komputery zbudowane z układów scalonych o dużej i bardzo dużej skali integracji. generacja V – komputery o nowej architekturze związanej z postępami badań w dziedzinie sztucznej inteligencji, zdolne do komunikacji z użytkownikiem, zbliżonej do jego naturalnych metod porozumiewania się za pomocą głosu, obrazu i prawie naturalnego języka

generator urządzenie generujące sygnały (przebiegi) elektryczne

generator częstotliwości urządzenie do generowania sygnału elektrycznego o wybranej (regulowanej) częstotliwości

generator elektryczny inaczej prądnica elektryczna

genlock jest to urządzenie elektroniczne pozwalające nakładać na siebie obraz cyfrowy (z komputera) i analogowy (np. z kamery wideo). Na wyjściu otrzymujemy sygnał Y/C – możliwy do dalszego wykorzystania, np. nagrania na kasetę video. Genlocki, ze względu na swoją niską cenę i prostotę obsługi są szeroko stosowane przez autorów „reportaży” z wesel czy komunii, znajdują także zastosowanie do celów domowych i półprofesjonalnych. głośnik (loudspeaker)przetwornik elektroakustyczny umożliwiający otrzymywanie przebiegów akustycznych z przebiegów elektrycznych i przeznaczony do promieniowania mocy akustycznej w przestrzeni. Zasada działania głośnika jest podobna do działania mikrofonów dynamicznych, tylko przebiega w odwrotnym kierunku. W sumie im większa średnica membrany tym lepsza jest jakość dźwięku i sprawność przetwarzania. Przy zastosowaniu głośników o małych średnicach bardzo słabo są przenoszone niskie tony. Najważniejszymi parametrami głośników jest ich impedancja podawana w omach i moc maksymalna podawana w watach (W). Bardzo popularne stały się różne przetworniki piezo (ze względu na bardzo niską cenę). Potrafią one emitować tony z zakresu górnego pasma częstotliwości słuchu człowieka. Nie przenoszą natomiast niskich tonów, dlatego bardzo często stosowane są w zestawach akustycznych jako tzw. „gwizdki”. W przetworniku piezo z generatorem (buzzer) jest już wbudowany układ modulujący określony ton, więc wystarczy takie urządzenie podłączyć do zwykłej baterii, aby otrzymać sygnał dźwiękowy.

głośnik piezoceramiczny jest to głośnik, w którym drgania membrany spowodowane są odkształceniami materiału piezoelektrycznego – pod wpływem przyłożonego napięcia o częstotliwości akustycznej. Stosuje się je w zestawach głośnikowych jako przetworniki wysokotonowe. Mają nieskończenie dużą oporność, dlatego podłącza się je bez użycia zwrotnicy

głowica magnetyczna przetwornik przetwarzający zapis magnetyczny z taśmy na impulsy elektryczne

głowica odczytująca odczytuje zapis z taśmy magnetycznej

głowica zapisująca głowica, która najpierw kasuje poprzedni sygnał, a następnie zapisuje nowy

GND oznaczenie masy lub potencjału zerowego

Górna częstotliwość graniczna głośnika równa jest częstotliwości, przy której ciśnienie akustyczne wytwarzane przez głośnik spada o 10dB poniżej średniej wartości ciśnienia akustycznego w środkowej części pasma przenoszenia głośnika

Górna częstotliwość graniczna wzmacniacza jest to najwyższa częstotliwość, dla której wartość wzmocnienia maleje o 3dB od wartości maksymalnej, w zadanym przedziale częstotliwości

Grafen – jedna z alotropowych form węgla, odkryta w 2004 r. Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe i może być uważany za ostatni członek szeregu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych[1]. Ponieważ grubość materiału wynosi jeden atom, tę formę określa się jako dwuwymiarową (dokładniej dwuwymiarową strukturę atomów węgla ułożonych w sieć heksagonalną). Długość wiązań węgiel-węgiel wynosi ok. 1,42 Å, czyli 0,142 nanometra.

Graniczne wartości bezpiecznych napięć roboczych
Dla warunków normalnych przyjmuje się za wartość bezpieczną:
– dla prądu stałego: 120V
– dla prądu zmiennego: 50V
Dla warunków zwiększonego niebezpieczeństwa:
– dla prądu stałego: 60V
– dla prądu zmiennego: 25V

Graniczne wartości natężenia prądu samo uwolnienia
– dla prądu stałego: 30mA
– dla prądu zmiennego 15-100Hz: 10mA
– dla prądu zmiennego 1 kHz: 16mA
– dla prądu zmiennego 10 kHz: 50mA
– dla prądu zmiennego 100kHz: kilkaset mA

graser (gamma ray laser) generator spójnego promieniowania gamma

grzejnik elektryczny urządzenie przetwarzające energie elektryczną na ciepło

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.