wtorek, 16 kwietnia
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – I

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

IARU International Amateur Radio Union

IC układ scalony

IF częstotliwość pośrednia (p.cz.)

ignitor elektroda zapłonowa

ignitron lampa prostownicza, gazowana, dużej mocy, o jednej anodzie grafitowej

iluminofor związek chemiczny, który jest stosowany w produkcji kineskopów; jest to substancja świecąca na dany kolor po ostrzelaniu jej elektronami

imitator sygnałów (radar targets simulator) przyrząd elektroniczny wytwarzający cele imitowane, tzn. sztuczne sygnały elektryczne wytwarzane w celach szkoleniowych, kontrolnych

immitancja (immittance) impedancja lub admitacja

impedancja (impedance) opór zespolony – opór pozorny – przy przebiegach stałych – stosunek napięcia panującego na zaciskach dwójnika do natężenia prądu płynącego przez ten dwójnik; w tym przypadku impedancja jest liczbą rzeczywistą i jest nazywana rezystancją stałoprądową; w stanie ustalonym przy przebiegach sinusoidalnych o określonej pulsacji – stosunek wartości zespolonych (symbolicznych) napięcia do prądu w dwójniku; w tym przypadku impedancja jest liczbą zespoloną nazywaną też impedancją zespoloną i może być przedstawiona w postaci algebraicznej Z=R+jX, gdzie R – rezystancja (opór czynny, opór rzeczywisty), X – reaktancja, j=(pierwiastek z -1) jednostka urojona

impedancja wejściowa anteny składa się z dwóch części: rezystancji promieniowania R i rezystancji strat r. Rezystancja promieniowania charakteryzuje moc promieniowania, natomiast rezystancja strat charakteryzuje straty np.: w postaci ciepła

impedancja wejściowa wzmacniacza jest to impedancja, jaką przedstawia sobą wejście wzmacniacza dla znamionowych warunków pracy.

impedancja wyjściowa (wewnętrzna) wzmacniacza decyduje o wartości impedancji obciążenia, które może być dołączone przy określonej sprawności wzmacniacza. Impedancja wyjściowa nie może przekraczać 1/3 znamionowej impedancji obciążenia w zakresie częstotliwości akustycznych (20Hz ÷ 20kHz).

impedancja znamionowa (głośnika) jest to najmniejsza wartość impedancji głośnika, przy częstotliwości leżącej powyżej rezonansu mechanicznego jego układu drgającego

impuls elektryczny (pulse, impulse) napięcie lub prąd różne od napięcia lub prądu stałego (poziomu odniesienia) w ciągu pewnego krótkiego okresu czasu i stałe w czasie pozostałym

impulsator generator impulsów elektrycznych

indukcja dielektryczna (dielectric flux density, electric induction) przesunięcie dielektryczne – wielkość wektorowa, charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka; wektor, który wśrodowisku izotropowym ma taki sam kierunek i zwrot jak natężenie pola elektrycznego, wartość bezwzględną zaś równą iloczynowi tego natężenia pola przez przenikalność elektryczną

indukcja elektromagnetyczna (electromagnetic induction) powstawanie siły elektromotorycznej; w obwodzie zamkniętym przez zmianę przenikającego przez ten obwód strumienia magnetycznego lub w elemencie ruchomego obwodu magnetycznego przez przecinanie przez ten element strumienia magnetycznego

indukcja magnetyczna (magnetic induction)
wielkość wektorowa określająca pole magnetyczne w ośrodku; wektor, który w ośrodku izotropowym ma taki sam kierunek i zwrot, jak wektor natężenia pola magnetycznego, a wartość bezwzględną równą iloczynowi natężenia pola i przenikalności magnetycznej ośrodka

indukcyjność (inductance) wielkość charakteryzująca oddziaływanie strumienia magnetycznego na przewodnik równa stosunkowi strumienia magnetycznego skojarzonego z danym uzwojeniem do prądu wywołanego przez ten strumień

interface zazwyczaj układ pośredniczący pomiędzy komputerem a innym urządzeniem, mający za zadanie przetłumaczenie na język zrozumiały dla komputera impulsów lub sygnałów wytwarzane przez dane urządzenie

inwerter (inverter) układ elektroniczny zmieniający biegunowość lub fazę sygnału elektrycznego

inwertor układ elektroniczny odwracający przebieg z zachowaniem częstotliwości i amplitudy

iraser (iraser) laser pracujący na częstotliwościach odpowiadających promieniowaniu podczerwonemu

iskra elektryczna przepływ prądu w powietrzu lub w gazie

ISS Międzynarodowa stacja kosmiczna

ITU International Telecommunication Union

ITU ZONES 75 okręgów i regionów na jakie podzielona jest kula ziemska

izolator element lub układ, który elektrycznie izoluje, a równocześnie mechanicznie łączy części urządzenia elektrycznego

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.