Stereofoniczny wzmacniacz mocy 2×100W na TDA7250

Stereofoniczny wzmacniacz mocy 2×100W na TDA7250

Układ wzmacniacza został zbudowany w oparciu o układ scalony TDA7250 i stanowi jego typową aplikację. Istotnym mankamentem sterownika TDA7250 jest brak zabezpieczenia termicznego stopnia końcowego. Odpowiedni układ został więc zrealizowany oddzielnie z wykorzystaniem klasycznych bloków mostka termistorowego oraz komparatora typ 311 z pętlą histerezy. Po nagrzaniu termistora do temperatury progu następuje nasycenie wyjścia komparatora w […]

czochralski

Kryształy hodowane metodą Jana Czochralskiego

W obecnych czasach bez monokryształów, lampowe komputery nadal byłyby maszynami ważącymi po kilka ton, zajmującymi całe pomieszczenia, wymagającymi do zasilania prywatnej małej elektrowni, a zarazem tak drogimi jak i awaryjnymi, że byłoby ich co najwyżej kilka na kraj. Czytaj więcej o Kryształy hodowane metodą Jana Czochralskiego