Syrena „KOJAK”

Elektroniczna syrena „KOJAK” posiada agresywny ton amerykańskiej syreny policyjnej. Układ posiada moc ok. 8W i możliwość regulacji czasu trwania oraz wysokość tonu. Przetwornikiem wykonawczym może być dowolny głośnik 8-16 ohm. Układ może mieć zastosowanie w zabawkach mechanicznych, alarmach oraz jako sygnał ostrzegawczy w dyskotekach. Syrena zbudowana jest na dwóch układach scalonych typy ULY7855. Układ US1 pracuje jako multiwibrator astabilny, w którym kondensator C1 ładowany jest przez rezystor R1 i diodę D1, zaś rozładowany przez rezystor R2. Napięcie zbliżone kształtem do piły doprowadzane jest przez wtórnik emiterowy T1 do końcówki 5 układu US2. Układ US2 pracuje jako generator częstotliwości przestrajanej w zakresie od 800 do 1300Hz. Potencjometr P1 należy ustawić żądana wysokość tonu. Tranzystor T1 i T2 pracują w układzie Darlingtona. Ich zadaniem jest wzmocnienie sygnału syreny. Czas narastania i opadania dźwięku można zmieniać wartością kondensatora C1. Układ zasilany może być napięciem w zakresie od 6 do 12V / 300mA.

Wykaz elementów:

US1,US2 – NE555
T1 – BC307
T2 – BC237
T3 – BD135
D1 – 1N4148
C1,C2 – 22μF
C3 – 220nF
R1 – 10kΩ
R2,R4 – 6,8kΩ
R3,R6 – 1kΩ
R5 – 8,2kΩ
R7 – ~5,6lΩ
P1 -4,7kΩ

Schemat ideowy:

Post Author: swistak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potwierdz, że nie jesteś botem. *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.