sobota, 13 kwietnia
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – C

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.
Całkowanie impulsów kształtowanie impulsów za pomocą obwodu (całkującego), stanowiącego filtr dolnoprzepustowy i dającego na wyjściu sygnał zbliżony kształtem do przebiegu idealnego uzyskanego w wyniku matematycznego całkowania sygnału doprowadzonego na wejściu tego obwodu

Centra luminescencji
(luminescent centres) obszary w krysztale zawierające jony lub atomy domieszki wraz z najbliższym otoczeniem decydujące oświeceniu luminoforów

Cewka indukcyjna (induction coil, inductor) jest elementem indukcyjnym, który powstaje przez nawinięcie na dowolnym wzorcu pewnej liczby zwojów dobrze przewodzącego drutu. Cewki można wykonywać samodzielnie, chociaż w specjalistycznych urządzeniach kupujemy gotowe. Indukcyjność mierzy się w henrach (H), ale najczęściej w mniejszych pochodnych jednostkach mikrohenrach (mH) i milihenrach (mH). Indukcyjność cewki zależy od liczby zwojów, rozmiarów, kształtu, sposobu nawijania oraz rdzenia. Jeżeli cewka zostanie nawinięta na rdzeniu z materiału ferromagnetycznego (kobalt, żelazo, nikiel) lub ferrytowego (spiek materiałów ferromagnetycznych) to jej indukcyjność zostanie wielokrotnie zwiększona, ponieważ wymienione materiały mają zdolność do skupiania pola magnetycznego. Cewki są stosowane w filtrach i obwodach rezonansowych oraz jako czujniki pola elektromagnetycznego. Cewki, a dokładnie dławiki służą również do odseparowania prądu zmiennego i stałego. Najczęściej spotykane symbole cewki na schematach:

Charakterograf urządzenie do rysowania charakterystyk badanych układów

Charakterystyka częstotliwościowa (frequency characteristic) zależność dowolnego parametru (napięcia, prądu lub mocy) na wyjściu danego urządzenia do częstotliwości

Charakterystyka napięciowo-prądowa (voltage-current characteristic) zależność jaka istnieje między prądem a napięciem w danym przyrządzie lub elemencie obwodu elektrycznego

Charakterystyka promieniowania anteny ze względu na to, że rozdział energii w.cz. wypromieniowanej przez antenę nie jest równomierny, rozdział ten przedstawia się na wykresach w postaci tzw. charakterystyk promieniowania. Zazwyczaj sporządza się dwie charakterystyki: w płaszczyźnie poziomej i pionowej

Chiptuning polega na modyfikacji programu odpowiadającego za pracę silnika w taki sposób, aby uwolnić zapas mocy drzemiący w seryjnym silniku. Efektem takich zmian jest nie tylko wzrost wartości maksymalnych momentu obrotowego i mocy, ale także zmiana charakterystyki parametrów użytkowych silnika.

Chłonność akustyczna wielkość będąca ilościową miarą zdolności pochłaniania energii akustycznej przez różne przedmioty. Pomiary chłonności akustycznej prowadzi się w pomieszczeniach ze sterowaniem akustycznym

Ciąg impulsów zbiór kolejno po sobie następujących impulsów

Ciśnienie akustyczne wyrażane jest różnicą między wartością chwilową ciśnienia w określonym punkcie ośrodka, w którym istnieją drgania akustyczne, a wartością średnią w stanie równowagi, równą ciśnieniu statycznemu.

CLK wejście/wyjście zegara (taktowanie) w układach cyfrowych

Coax, coaxial cable typ kabla antenowego kabel koncentryczny z żyłą w postaci drutu miedzianego lub linki, warstwy izolacyjnej i oplotu stanowiącego ekran

CQ międzynarodowy znak wywoławczy stacji radioamatorskiej, używany w emisjach CW, fonii i niektórych emisjach cyfrowych

CTCSS (Continous Tone Code Squelch System) jest to ton nadawany poza pasmem akustycznym radiotelefonu, sterujący otwarciem blokady w radiotelefonie lub przemienniku. Dzięki kodowi CTCSS więcej grup rozmówców nadających z różnymi kodami może współużytkowań tą samą częstotliwość nie słysząc się nawzajem

CW telegrafia niemodulowana (A1A)

Cyfra dwójkowa 0 lub 1 (używane w zapisie dwójkowym)

Cyklotron (cyclotron) cykliczny akcelerator jonów

Cyna spoiwo przeznaczone do łączenia elementów elektronicznych, przewodów i innych elementów metalowych

Czas martwy (dead time)
przedział czasu po odpowiedzi układu elektronicznego na jeden sygnał lub zdarzenie, podczas którego układ nie jest zdolny do odpowiedzi na sygnał lub zdarzenie następne

Czas narastania impulsu (pulse rise time)
czas, w ciągu którego dana wielkość fizyczna wzrasta w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu

Czas opadania impulsu (pulse fall time)
czas, w ciągu którego dana wielkość fizyczna maleje w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu

Częstościomierz (frequency meter) miernik częstotliwości – przyrząd do pomiaru częstotliwości prądu elektrycznego wyskalowany w jednostkach częstotliwości mierzonego przebiegu

Częstotliwość (frequency) liczba zdarzeń lub cyklów zjawiska okresowego w jednostce czasu, odwrotność okresu

Częstotliwość nośna (carrier frequency)
stały sygnał przesyłany pomiędzy komunikującymi się urządzeniami, modulowany w celu zakodowania informacji

Częstotliwość rezonansowa anteny
Antena jest otwartym obwodem rezonansowym, w którym pojemność i indukcyjność zastąpiona jest przewodnikiem. Długość przewodnika jest równoważnikiem pojemnościowo-indukcyjnym obwodu w rezonansie i uzależniona jest od długości fali dla której ma być wykonany. Antena ma własną częstotliwość rezonansową, ale skutecznie pracuje w pewnym przedziale częstotliwości. Przedział ten zależy głównie od konstrukcji anteny i może wynosić kilka do kilkaset kHz na pasmach KF oraz kilka MHz na UKF

Częstotliwość rezonansu mechanicznego głośnika jest to najniższa częstotliwość, przy której impedancja głośnika osiąga swoje pierwsze maksimum

Czoło fali (wave front) powierzchnia falowa najbardziej odległa od źródła

Czujnik generacyjny czujnik, w którym wielkość nieelektryczna powoduje pojawienie się energii elektrycznej

Czujnik indukcyjny czujnik, w którym wykorzystuje się zjawisko zmiany indukcyjności cewek indukcyjnych, powstałej przy zmianie wymiarów obwodu magnetycznego lub przenikalności magnetycznej rdzenia

Czujnik pojemnościowy czujnik, w którym wykorzystane jest zjawisko zmiany pojemności kondensatora pod wpływem mierzonej wielkości nieelektrycznej

Czułość (wzmacniacza)
określa minimalne napięcie sygnału m.cz na wejściu wzmacniacza, niezbędne do uzyskania na jego wyjściu mocy znamionowej. Czułość określa się najczęściej dla jednej, wybranej częstotliwości sygnału m.cz (np. 1kHz).

Czwórnik układ elektryczny posiadający 4 końcówki, przeważnie 2 wejściowe i 2 wyjściowe

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.