czwartek, 18 lipca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – B

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

Bajt (byte) umowna liczba bitów (najczęściej 8) przyjęta w organizacji komputerów cyfrowych jako podstawowa komórka pamięci

Balun dopasowuje impedancję anteny do impedancji kabla antenowego

Bandpass zakres częstotliwości przenoszonych przez filtr lub układ odbiorczy

Band-pass filter filtr pasmowy przepuszczający tylko określony zakres częstotliwości i tłumiący częstotliwości powyżej i poniżej

Bariera potencjału (potential barrier) pole elektryczne powstające na granicy dwóch obszarów, które przeciwdziała przemieszczaniu się nośników ładunków elektrycznych z jednego obszaru do drugiego, np. w złączu p-n

Bateria słoneczna (solar battery) ogniwo słoneczne – zespół fotoelementów do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną

Baza jedna z końcówek tranzystora służąca do sterowania punktem pracy tranzystora

BC-MOS (Buried Channel Metal Oxide Semiconductor) typ tranzystora MOS. Jest to tranzystor polowy z kanłem zagrzebanym, gdzie pod warstwą izolatora (bramką) znajduje się zaimplantowany kanał. Kanał tranzystora BC-MOS moze znajdować się w jedym ze stanów:

* w zakresie nienasycenia:
o zubożenie przy powierzchni
o akumulacja przy powierzchni
o częściowe zubożenie/częściowa akumulacja przy powierzchni
* w zakresie nasycenia:
o zubożenie przy powierzchni
* częściowe zubożenie/częściowa akumulacja przy powierzchni

BCD 8421kod dwójkowo-dziesiętny polegający na przyporządkowaniu każdej cyfrze dziesiętnej określoną liczbę binarną. Koduje się po prostu każdą cyfrę oddzielnie, a nie całą liczbę dziesiętną. I tak – Cyfra:

0 to 0000
1 to 0001
2 to 0010
3 to 0011
4 to 0100
5 to 0101
6 to 0110
7 to 0111
8 to 1000
9 to 1001
Beacon radiolatarnia bezobsługowa stacja nadawcza wysyłająca sygnały używane w nawigacji, określeniu położenia i oceny propagacji fal radiowych

Betatron (betatron) odmiana akceleratora cyklicznego do przyspieszania elektronów

Bezpiecznik element zabezpieczający układ przed uszkodzeniem wynikłym przez przepływ zbyt dużego prądu

Bioelektronika dział elektroniki zajmujący się zastosowaniem aparatury elektronicznej w biologii

Bit (bit) jednostka ilości informacji, ilość informacji zawarta w wiadomości o występowaniu jednej z dwóch możliwości

BNC to jeden ze standardów gniazd antenowych oznaczający gniazdo ze złączem bagnetowym. Używa ich się przeważnie w sprzęcie VHF/UHF

Bocznik (shunt) obwód elektryczny lub magnetyczny dołączony równolegle do głównego obwodu lub przyrządu, np. w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza (przez bocznik przepływa część prądu tym większa, im mniejsza jest jego rezystancja)

Bod (baud) prędkość transmisji szeregowej. Pierwotnie w telegrafii, 300 bodów oznaczało z grubsza około 30 znaków na sekundę. Obecnie 1 bod = 1 bit na sekundę.

Bootstrap (od ang. „pull oneself up by one’s bootstraps” – pomagać sobie samemu) to idea rozwiązania układowego stosowana w elektronice analogowej do zwiększenia impedancji wejściowej układu. Realizowana jest poprzez wprowadzenie dodatniego sprzężenia zwrotnego, na tyle słabego by układ zachował stabilność. Bootstrap był niezbędny we wczesnych konstrukcjach wzmacniaczy, ze względu na małą impedancję ówczesnych tranzystorów. Dopracowanie technologii produkcji oraz wprowadzenie do powszechnego użytku tranzystorów polowych zmniejszyło potrzebę stosowania tego rozwiązania. Wada układu jest ryzyko wystąpienia niestabilności, oraz wieksze niż w układach z ujemnym sprzężeniem zwrotnym szumy.

Bps (bits per second) jednostka prędkości transmisji cyfrowych (bit/s)

BPSK (Binary Phase Shift Keying) rodzaj modulacji stosowanej przy transmisjach cyfrowych

Bramka logiczna proste urządzenie wykonujące jedną z podstawowych operacji logicznych: AND, EXOR, EXNOR, NAND, NOR, NOT, OR, tzn. przekazujące na wyjście wartość logiczną zależną funkcyjnie od argumentów na wejściach

Brzęczyk (buzzer)
generator elektromagnetyczny prądu sygnalizacyjnego małej mocy o częstotliwości akustycznej

Bufor bramka logiczna wzmacniająca sygnał lub też sterująca urządzeniami, które maja większy pobór prądu niż może dać bramka

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.