niedziela, 14 lipca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – E

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

Echo układ pogłosu m.cz. generujący efekt podobny do echa występującego na przykład w górach lub w wielkim pomieszczeniu

Echo elektryczne (electrical echo) zjawisko powtarzania się sygnału elektrycznego w pewnych odstępach czasu powodowane zwykle odbiciami

Echo magnetyczne (spurious printing) powstawanie niepożądanego sygnału podczas magnetycznego odczytywania dźwięku, spowodowane częściowym przeniesieniem stanu magnetycznego nośnika zapisu dźwięku na sąsiedni zwój

Echo radiolokacyjne (radar echo) echo elektryczne wykorzystywane w radiolokacji

EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) jeden z pierwszych na świecie komputerów, zaprojektowanych przez M.V.Wilkesa z Uniwersytetu Cambridge, uruchomiony w maju 1949 r. Nowością było w nim wprowadzenie licznika rozkazów i rejestru zwanego akumulatorem.

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) jeden z pierwszych komputerów na świecie. Pierwszy komputer z pamiętanym programem, zaprojektowany przez Johna von Neumanna i zbudowany na Uniwersytecie w Pensylwanii w latach 1945-1950.

Efekt pamięciowy
dotyczy akumulatorów typu NiCd oraz w marginalnym stopniu NiMH. Polega na zmniejszeniu pojemności akumulatora, gdy akumulator został poddany ładowaniu bez uprzedniego rozładowania

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) efektywna izotropowa moc wypromieniowana

Ekran osłona (przewodząca) przeznaczona do ochrony elementu, układu lub urządzenia od wpływu niepożądanych pól elektrycznych lub magnetycznych kranowanie zabezpieczanie urządzeń elektrycznych za pomocą ekranów

Ekscyton jedno-anodowa lampa przekaźnikowa o ciekłej katodzie

ekspander (expander) urządzenie do ekspansji sygnału

Ekspansja sygnału (expansion) rodzaj umyślnego przekształcenia sygnału, przy którym wzmocnienie sygnału zależy od wartości jego amplitudy a mianowicie jest większe dla sygnałów o większych amplitudach

Elektroakustyka dziedzina nauki zajmująca się przemianą drgań akustycznych na sygnały elektryczne i odwrotnie, ich wzmacnianiem, kształtowaniem itp.

Elektroda (electrode) element przewodzący, graniczący bezpośrednio z rozpatrywanym środowiskiem (np. elektrolitem, półprzewodnikiem, zjonizowanym gazem), przez który prąd elektryczny dopływa do tego środowiska (elektroda dodatnia, anoda) lub jest zeń odprowadzany (elektroda ujemna, katoda)

Elektroenergetyka dziedzina nauki zajmująca się wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej

Elektroluminescencja (electroluminescence) luminescencja wzbudzona przez energię pola elektrycznego

Elektromagnes (electromagnet) magnes, który wymaga zasilania prądem elektrycznym do podtrzymania swojego zewnętrznego pola magnetycznego; składa się z magnetowodu i cewki

Elektronik (electronic engineer) specjalista w dziedzinie elektroniki

Elektronika (electronics) dziedzina nauki i techniki obejmująca badania i wykorzystanie zjawisk, w których podstawowe znaczenie ma dający się sterować ruch elektronów lub innych nośników ładunku w próżni, gazach i ciałach stałych

Elektronoluminescencja (cathodoluminescence) luminescencja spowodowana przez bombardowanie danej substancji elektronami

Elektronowolt (electron-volt) eV – jednostka energii równa energii kinetycznej, jaką uzyskuje elektron po przejściu w próżni drogi między dwoma punktami, gdy różnica potencjałów między tymi punktami jest równa 1V

Elektronowy (electron) dotyczący zjawisk przepływu elektronów, np. emisja elektronowa

Elektrotermia inaczej grzejnictwo elektryczne – nauka zajmująca się przemiana energii elektrycznej w ciepło

Element bilateralny (bilateral element) element dwójnikowy niezorientowany

EME (Earth-Moon-Earth) technika łączności, wykorzystująca odbicie fali od powierzchni księżyca

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) jeden z pierwszych komputerów na świecie, skonstruowany w 1946 r. przez J. Prospera Eckerta oraz Johna Mauchlego z Uniwersytetu Pensylwani. Zbudowany z 18000 lamp, wykonywał 5000 dodawań na sekundę. ENIAC nie zapamiętywał programów i był raczej dużym i szybkim kalkulatorem niż komputerem.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) pamięć półprzewodnikowa, która jest zasadniczo stała, tzn. jej zawartość jest tylko odczytywana, może być jednak sporadycznie zapisana na nowo za pomocą specjalnego programatora, a także skasowana przez naświetlanie promieniami ultrafioletowymi

ERP (Effective Radiated Power) efektywna moc wypromieniowana

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.