czwartek, 18 lipca
Shadow

Słownik Pojęć Elektronicznych – K

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

kabel (cable) zespół wzajemnie izolowanych przewodów elektrycznych zabezpieczonych od wpływów zewnętrznych warstwami ochronnymi; kabel dzieli się w zależności od przeznaczenia na: energetyczne, telekomunikacyjne; od konstrukcji: opancerzone, gołe, itp.; od miejsca instalowania: ziemne, morskie, itp.

kalkulator (calculator) urządzenie do przetwarzania danych specjalnie do wykonywania działań arytmetycznych, wymagające interwencji człowieka – operatora w każdym etapie obliczeń

katoda elektroda ujemna

kelwin (kelvin) jednostka miary temperatury termodynamicznej w układzie SI; 1/273,16 część temperatury punktu potrójnego wody

klistron lampa mikrofalowa

klucz CW klucz stosowany do nadawania znaków alfabetu Morse’a. Rozróżniamy dwa typy: sztorcowy i elektroniczny. W kluczu sztorcowym długość poszczególnych sygnałów wytwarzana jest przez samego nadającego i trwa dokładnie taką jednostkę czasu jak długo zwarty jest styk klucza. W kluczach elektronicznych długość sygnału formowana jest przez układ elektroniczny i trwa dokładnie tyle ile użytkownik nastawi

kod (code) utworzony według określonych prawideł zbiór znaków, symboli lub sygnałów stosowany do reprezentacji danych

kod binarny informacja przedstawiona jest za pomocą zer i jedynek np. 10001101001

kod heksadecymalny kod przedstawiający informacje za pomocą liczb od 1 do 9 i liter od A do F

kod liczbowy jest to system przedstawiania informacji za pomocą liczb

kod PL (Private Line) jest to ton nadawany poza pasmem akustycznym radiotelefonu, sterujący otwarciem blokady w radiotelefonie lub przemienniku. Dzięki kodowi PL więcej grup rozmówców nadających z różnymi kodami może współużytkować tę samą częstotliwość nie słysząc się nawzajem. Inna nazwa tego rozwiązania to Continous Tone Code Squelch System w skrócie CTCSS

kod Q kod 3 lub 4 literowych grup liter używanych w łącznościach radiowych

kolektor elektroda tranzystora

kolidar (colidar) radar świetlny, w którym źródłem promieniowania jest laser impulsowy; kolidar może służyć dośledzenia z ziemi i namierzania statków kosmicznych, do pomiarów odległości między dwoma obiektami kosmicznymi, itp.

kolor (colour) sumaryczne psychofizjologiczne wrażenie wzrokowe, uzyskiwane przy obserwacji źródeł światła lub oświetlonych przedmiotów

kolor podstawowy (primary colour, primary) kolor będący jednym z trzech kolorów tak wybranych, że dzięki ich zmieszaniu przez sumowanie w odpowiednich proporcjach można uzyskać dopasowanie do dowolnego innego koloru z wyjątkiem obu pozostałych kolorów

komórka pamięci (memory cell) elementarna jednostka pamięci

komparator (comparator)
układ elektryczny do porównania sygnału wzorcowego z sygnałem badanym

kompensator (compensating voltmeter) przyrząd do pomiaru metodą zerową, tzn. przez sprowadzenie do zera różnicy między wartością wielkości mierzonej a wartością znaną tej samej wielkości z nią porównywaną

kompresja (compression) przekształcanie sygnału, przy którym wzmocnienie sygnału zależy od wartości jego amplitudy, a mianowicie jest większe dla sygnałów o mniejszej amplitudzie

komutacja (commutation) przenoszenie się prądu między dwiema następczymi drogami wyładowania

kondensator (condenser) układ dwóch lub więcej elektrod (okładzin) wykonanych z materiału przewodzącego, odizolowanych od siebie dielektrykiem; kondensator służy do gromadzenia ładunków elektrycznych równych co do wartości lecz o przeciwnych znakach


konduktancja (conductance) czynna, przewodność rzeczywista – składowa rzeczywista admitancji

kontaktron (reed relay) łącznik zestykowy, którego styki umieszczone są w rurce szklanej próżniowej lub wypełnionej gazem obojętnym; zadziałanie odbywa się pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, wytwarzanego przez cewkę nałożoną na rurkę

kontrast obrazu (contrast) stosunek dwu luminacji obrazu, większej od mniejszej, wyrażony liczbą oderwaną lub w procentach

korektor graficzny jest to wielokanałowy regulator charakterystyki częstotliwościowej

krótkotrwała moc maksymalna (głośnika) jest to moc elektryczna kształtowanego szumu różowego o czasie trwania 1 sekundy, który doprowadzony do zestawu głośnikowego 60 razy z przerwami o długości 1 minuty nie spowoduje jego trwałego uszkodzenia

kształt fali (waveform) graficzna prezentacja kształtu fali; kształt fali sygnału określa niektóre jego fizykalne właściwości

kWh (kilowatogodzina) jednostka energii elektrycznej

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.