sobota, 20 lipca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – L

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

lampa elektronowa Jeden z wielu elektronicznych elementów aktywnych, historycznie pierwszy. Jest to szklana (najczęściej) bańka z dwiema lub więcej elektrodami wzajemnie na siebie oddziaływującymi, z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa), lub odpowiednim gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana). Lampy elektronowe służą do wzmacniania, generacji, przekształcania itp. sygnałów elektrycznych, prostowania prądu. Pierwszą lampę elektronową zbudował w roku 1904 John Ambrose Fleming – była to dioda. Pierwszą lampę wzmacniającą triodę opracował w cztery lata później Lee De Forest.

LAN (Local Area Network) sieć lokalna

laser (laser) przyrząd elektroniki kwantowej generujący lub wzmacniający spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do dalekiej podczerwieni, w którym wykorzystano zjawisko wzmocnienia promieniowania przez emisję wymuszoną w ośrodku czynnym po odwróceniu obsadzeń; moc promieniowania lasera zmienia się w bardzo szerokim zakresie w zależności od ośrodka czynnego, źródła promieniującego i rodzaju generacji impulsowej lub ciągłej

laser cieczowy (liquid laser) laser z ośrodkiem czynnym w postaci cieczy; lasery cieczowe barwnikowe pozwalają na ciągłą zmianę długości fali w zakresie widzialnym i podczerwieni

laser czteropoziomowy (four-level laser) laser, w którym odwrócenie obsadzeń uzyskuje się między poziomami wzbudzonymi, z których energia niższego różni się od energii stanu podstawowego o wartość większą od kT (k – stała Boltzmana, T – temperatura bezwzględna)

laser gazowy (gas laser) laser, w którym ośrodkiem czynnym jest gaz, para lub ich mieszanina; dla pobudzenia (pompowania) wywołuje się w gazie wyładowania elektryczne

laser rubinowy oparty na krysztale rubinu; szybko oświetlany krótkimi impulsami rubin emituje silną wiązkę lasera

LCD wyświetlacz ciekłokrystaliczny

licznik rewersyjny licznik mogący liczyć do tyłu

Long Wire (LW) jest to najprostsza antena drutowa w postaci linki lub drutu rozpostarta pomiędzy oknem w pobliżu radiostacji a najbliższym budynkiem, słupem czy drzewem. Antena jest bezpośrednio podłączona do wejścia antenowego odbiornika, a drugi biegun jest połączony z ziemią poprzez uziemienie obudowy radiostacji

luminofor (luminophore, phosphor) substancja stała wykorzystywana jako źródło luminescencji

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.