niedziela, 14 kwietnia
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – M

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

macierz pamięciowa matryca pamięciowa

magnes (magnet) ciało nadające wypadkowy moment magnetyczny różny od zera, wytwarzający w otaczającej go przestrzeni pole magnetyczne

magnetofon urządzenie do magnetycznego zapisu i odczytu dźwięku

magnesowanie nadanie ciału własności magnetycznych

magnetron mikrofalowa lampa generacyjna

maksymalna dewiacja maksymalne odchylenie od częstotliwości roboczej

MARK 1 pierwszy komputer produkowany na skalę przemysłową przez firmę Ferranti Ltd. z Manchesteru, wykupiony następnie przez ICL

maser (maser) przyrząd elektroniki kwantowej, generujący lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach odpowiadających zakresowi mikrofalowemu, działający na zasadzie zjawiska wymuszonej emisji promieniowania w ośrodku czynnym; zasadniczymi elementami masera są: ośrodek czynny, rezonator lub linia opóźniająca, układ pompujący lub separator

megafon (megaphone) tuba elektroakustyczna – przenośny zespół elektroakustyczny nadawczy złożony z mikrofonu i głośnika tubowego umieszczonych w jednej obudowie oraz ze wzmacniacza zasilanego z sieci lub baterii

membrana (membrane) układ mechaniczny o określonym kształcie i sposobie zamocowania na obrzeżu, przeznaczony do przetwarzania drgań mechanicznych w drgania akustyczne lub odwrotnie

miernik (meter, measuring instrument) przyrząd pomiarowy, w którym miarę wielkości określa jedno wskazanie ustalone, np. przez położenie wskazówki względem podziałki

miernik cyfrowy (digital counter) miernik bezpośrednio dający wskazania cyfrowe

miernik uniwersalny to miernik, w którym można wyróżnić wiele innych urządzeń w jednej obudowie; duży zakres jednostek; niewielki ciężar i rozmiar

migotanie obrazu (flickering of picture) niepożądane rytmiczne zmiany średniej wartości luminancji obrazu zachodzące z taką częstotliwością iż są dostrzegalne wzrokiem

mikrofale (microwaves) fale elektromagnetyczne o długości mniejszej niż 1m, którym odpowiadają częstotliwości większe niż 300MHz

mikrofon (microphone) przetwornik elektroakustyczny umożliwiający przetwarzanie przebiegów akustycznych w przebiegi elektryczne. Mikrofony przetwarzają drgania akustyczne na proporcjonalne zmiany prądu lub napięcia elektrycznego. W praktyce stosowane są trzy rodzaje mikrofonów:

* Dynamiczne, w których membrana wprawiona w ruch drganiami powietrza porusza małą cewkę znajdującą się w polu magnetycznym, powodując indukowanie się w niej napięcia elektrycznego. Posiadają one najmniejszą czułość, ale zapewniają najlepszą jakość przetwarzania dźwięku
* Krystaliczne, które działają na zasadzie wykorzystywania efektu piezoelektrycznego to znaczy indukowania się napięcia naprzeciwległych ściankach kryształu kwarcu wskutek jego drgań mechanicznych spowodowanych ruchami membrany. Charakteryzują się większą czułością, gorszą jakością i są wrażliwe na uderzenia.
* Węglowe, które stosowane są przede wszystkim w aparatach telefonicznych. Działają one jak opornik o rezystancji zależnej od ruchów membrany, której słabiej lub mocniej ściska proszek węglowy zawarty w mikrofonie. Są bardzo czułe i tanie, lecz występują powodują znaczne szumy i posiadają wąskie pasmo przenoszenia.

mikrofon magnetoelektryczny składają się z membrany, do której jest przymocowana cylindryczna cewka poruszająca się w szczelinie silnego magnesu trwałego. Ruch cewki wywołuje powstanie w jej uzwojeniu siły elektromotorycznej. Mikrofon taki cechuje silna kierunkowość i dobra skuteczność, uwydatnienie mniejszych częstotliwości akustycznych i rezystancja w granicach kilkuset omów (200-600om)

mikrofon pojemnościowy membrana mikrofonu pojemnościowego jest jednocześnie ruchomą elektrodą kondensatora, druga zaś jest nie ruchoma. Napięcie polaryzacji wstępnej jest wykorzystywane do:
– zasilania wzmacniacza, który jest integralną częścią,
– do dostarczenia ładunku wstępnego.
Fala akustyczna uderzając w membranę powoduje jej drganie, w wyniku tego zmienia się ilość zgromadzanego ładunku w kondensatorze

mikroskop elektronowy (electron microscope) mikroskop, w którym rolę czynnika oświetlającego preparat obserwowany i tworzącego obraz powiększony spełnia strumień elektronów

miniaturyzacja (miniaturization) kierunek rozwoju elektroniki, zmierzający do zmniejszenia rozmiaru i ciężaru sprzętu elektronicznego

moc elektryczna (electric power) pochodna energii elektrycznej względem czasu

moc maksymalna długotrwała (głośnika) określana jest za pomocą 10-krotnie powtarzanego sygnału w cyklu: 1 minuta sygnału – 2 minuty przerwy. Długotrwała moc maksymalna jest 2-3 krotnie większa niż moc znamionowa.

moc maksymalna krótkotrwała (głośnika) to 60-krotnie powtarzany sygnał 1-sekundowy z 1-minutowymi przerwami. Maksymalna moc krótkotrwała jest 4-5-krotnie większa niż moc znamionowa.

moc muzyczna (głośnika) jest to moc krótkotrwałego (2 sekundy) sygnału sinusoidalnego z zakresu częstotliwości od 250Hz do dolnej częstotliwości granicznej, która nie spowoduje słyszalnego dobijania drgającej cewki lub membrany, lub ujawnienia się innych wyraźnie słyszalnych zakłóceń lub zniekształceń

moc znamionowa (głośnika) jest to wartość mocy pozornej, którą głośnik może być obciążony (przez 100 godzin) w sposób trwały, przy której nie nastąpi jego uszkodzenie ani nie wystąpią nadmierne zniekształcenia odtwarzanego dźwięku. Często oznacza się go z angielska mocą RMS.

modulacja (modulation) w odniesieniu do przekształcenia sygnału na sygnał – kodowanie, w wyniku którego pewna cecha jednego przebiegu (nośnego) zmienia się wg wartości chwilowej innego przebiegu (modulującego)

modulacja amplitudy (AM) przy modulacji amplitudy amplituda fali nośnej zmienia się w takt napięcia modulującego. Jest to jeden z najstarszych rodzajów emisji wykorzystywanych w radiokomunikacji (wcześniej stosowano kluczowanie fali nośnej do przesyłania sygnałów telegraficznych)

modulacja częstotliwości FM (Frequency Modulation) polega na zmianie wartości chwilowej częstotliwości fali nośnej, w takt zmian sygnału modulującego

modulacja fazowa z modulacją fazową mamy do czynienia wtedy, gdy proporcjonalnie do sygnału zmienia się kąt fazowy przebiegu nośnego. Modulację częstotliwościową i fazową określa się często wspólną nazwą modulacji kątowej

modulacja jednowstęgowa SSB modulacja jednowstęgowa jest szczególnym przypadkiem modulacji amplitudy. Istota SSB polega na usunięciu jednej bocznej wstęgi sygnału z modulacją amplitudy i znacznym wytłumieniu fali nośnej w tym sygnale

modulacja różnicowa typ modulacji sygnału, w którym nadawana jest informacja o zmianie polaryzacji sygnału. Nadawany sygnał zmienia swój stan jedynie w momencie zmiany stanu sygnału oryginalnego

modulator (modulator) urządzenie do modulacji; w zależności od rodzaju modulacji wyróżnia się: modulator amplitudowy, fazowy, częstotliwościowy, impulsowy

moment dipolowy elektryczny (electric dipole moment) iloczyn bezwzględnej wartości ładunku jednego z biegunów dipola i odległości między biegunami; moment dipolowy elektryczny jest wielkością wektorową, ma kierunek wzdłuż osi dipola i zwrot od bieguna dodatniego ku ujemnemu

MOSFET tranzystor polowy z izolowaną bramką

multimetr miernik uniwersalny z wyświetlaczem cyfrowym i kilkoma rodzajami zakresów; może posiadać prócz podstawowych funkcji badanie, diod, tranzystorów, kondensatorów a nawet sondę logiczna

multiwibrator generator drgań elektrycznych

muzyczna moc wyjściowa (wzmacniacza) określana jest identycznie jak moc znamionowa. Różnica wynika z faktu, że moc znamionowa mierzona jest przy trwałym wysterowaniu wzmacniacza, a moc muzyczna mierzona jest przy wysterowaniu chwilowym.

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.