piątek, 24 maja
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – N

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

nadajnik (transmitter, sender) część układu telekomunikacyjnego lub telemechanicznego, która zamienia doprowadzone do niej informacje na sygnały o postaci najdogodniejszej do dalszego przekazania do odbiornika

nadajnik jednowstęgowy to taki nadajnik z modulacją amplitudy, w którym usunięto jedną wstęgę boczną (dolną lub górną) oraz ze zredukowano (stłumioną) falą nośną

nadajnik telegraficzny najprostszy nadajnik telegraficzny; składa się z generatora typu LC lub kwarcowego (którego fala nośna jest przerywana – kluczowana w takt znaków Morse’a) oraz wzmacniacza mocy, doprowadzającego wzmocnione napięcie w.cz. do anteny

nadajnik z modulacją amplitudy nadajnik z modulacją amplitudy, który posiada, oprócz generatora fali nośnej oraz wzmacniacza mocy, modulator oraz wzmacniacz mikrofonowy. Zadaniem modulatora jest naniesienie sygnału mowy (m.cz.) na sygnał nośny w.cz. Amplituda fali nośnej zmienia się wprost proporcjonalnie do sygnału modulującego

nadajnik z modulacją częstotliwości są najczęściej stosowane w zakresie UKF. W ich skład wchodzi generator kwarcowy, modulator częstotliwości lub fazy, wzmacniacz mikrofonowy, kilka stopni powielaczy, wzmacniacz wyjściowy

nadprzewodnictwo (superconductivity) zjawisko raptownego zaniku rezystancji w niektórych ciałach przy oziębianiu ich poniżej tzw. temperatury przeskoku (bliskiej zera bezwzględnego)

nadprzewodnik (superconductor) ciało (metal, stop lub związek międzymetaliczny), które po oziębieniu poniżej temperatury przeskoku przechodzi w stan nadprzewodnictwa

napięcie dotykowe jest to napięcie między dwoma punktami nie należącymi do obwodu elektrycznego, z którymi mogą się zetknąć jednocześnie obie ręce lub ręka i noga człowieka

napięcie elektryczne (voltage) różnica potencjałów – całka liniowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż danej drogi od jednego do innego punktu w polu elektrycznym

napięcie krokowe jest to napięcie między dwoma punktami na powierzchni ziemi lub na powierzchni stanowiska pracy, odległymi od siebie o 1 m (jeden krok)

napięcie rażeniowe dotykowe jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu prądu przez ciało człowieka (czyli spadek napięcia na rezystancji ciała, na drodze ręka-nogi, ręka-noga lub ręka-ręka)

napięcie rażeniowe krokowe jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu prądu przez obie nogi człowieka (czyli spadek napięcia na rezystancji ciała na drodze noga-noga)

natężenie prądu elektrycznego I definiuje się jako stosunek ładunku elektrycznego q, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika, do czasu t przepływu tego ładunku

NC końcówka nie podłączona, symbol stosowany w schematach

negacja logiczna zamiana stanu logicznego na odwrotny
z 1 na 0 albo
z 0 na 1

neutron (neutron) ciężka cząstka elementarna wchodząca w skład jądra atomu pozbawiona ładunku elektrycznego, o masie nieco większej niż masa protonu

nieprzewodnik (non-conductor) ciało nie przewodzące prądu elektrycznego

noktowizor przyrząd elektroniczny umożliwiający widzenie obiektów w ciemności; składa się ze źródła promieniowania podczerwonego (oświetlającego teren) oraz detektora odbitego promieniowania i przetwornika elektronooptycznego, który przetwarza odbite niewidzialne promieniowanie w obraz widzialny dla oka obserwatora

nośnik danych (data medium) materiał, w którym lub na którym określona zmienna wielkość fizyczna może reprezentować dane

nośnik dźwięku (recording medium) materiał, w którym w procesie zapisywania lub kopiowania dźwięku zostają wytworzone przestrzenne zmiany właściwości fizycznych (mechanicznych, optycznych, magnetycznych lub innych) odpowiadające przebiegom akustycznym

NOT symbol operacji logicznej zaprzeczenia

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.