sobota, 20 lipca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – O

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

obciążalność wejściowa (fan in) zwielokrotnienie wejściowe

obciążalność wyjściowa (fan out) zwielokrotnienie wyjściowe

obciążenie (load) moc (rzeczywista lub pozorna) pochłaniana przez odbiornik, wydatkowana przez źródło energii

obraz kontrolny (test pattern) obraz testowy – obraz karty kontrolnej – obraz transmitowany przez stację telewizyjną, np. przed rozpoczęciem normalnego programu w celu umożliwienia odpowiedniego ustawienia organów regulacyjnych odbiornika oraz przeznaczony do kontroli i oceny szeregu parametrów obrazu

obwód elektryczny (electric circuit) zespół połączonych elektrycznie elementów tworzących zamkniętą drogę dla prądu elektrycznego

ochrona przeciwporażeniowa podstawowa i dodatkowa
Podstawowa ma zabezpieczyć przed bezpośrednim dotknięciem części będących pod napięciem. Sposoby: izolacja robocza, osłony, umieszczenie urządzenia w niedostępnym miejscu
Dodatkowa sposoby: zerowanie, uziemienie ochronne, sieć ochronna, wyłączniki różnicowo – prądowe, separacja odbiorników

odbicia od powierzchni księżyca (EME) technika EME (Earth-Moon-Earth) jest największym wtajemniczeniem sportu krótkofalarskiego; wymaga nadajników o mocy rzedu 1 kW, ogromnych zestawów anten śledzących księżyc (paraboliczne lub Yagi), oraz odbiornika o wstędze rzędu 50 Hz

odbiorniki do odbioru sygnałów z modulacją częstotliwości FM posiadają po ostatnim stopniu wzmacniacza p.cz. ogranicznik amplitudy, obcinający wszelkie szumy i zakłócenia mające charakter modulacji amplitudy, a następnie detektor częstotliwościowy. Dodatkowy stopień blokady szumów blokuje stopień wzmacniacza małej częstotliwości, wyciszając odbiornik przy braku sygnału odbieranego

odbiorniki o bezpośredniej przemianie częstotliwości działają na zasadzie przemiany częstotliwości odbieranego sygnału bezpośrednio na częstotliwość akustyczną. Na wyjściu detektora występuje sygnał akustyczny jako różnica częstotliwości sygnału wejściowego i sygnału generatora (bądź odwrotnie). Całą czułość odbiornika i selektywność uzyskuje się we wzmacniaczu małej częstotliwości; z tego względu musi on charakteryzować się dużym wzmocnieniem oraz ukształtowaną charakterystyką w zakresie pasma akustycznego. Po detektorze stosuje się filtr o szerokości pasma przepustowego około 300Hz (na częstotliwości 800100Hz) dla sygnałów CW oraz 3kHz dla odbioru sygnałów SSB. Odbiorniki takie są stosowane w prostych transceiverach amatorskich, zwłaszcza telegraficznych, gdzie generator przestrajany jest wykorzystywany podczas nadawania (po wzmocnieniu i kluczowaniu fali nośnej)

odbiorniki o wzmocnieniu bezpośrednim z uwagi na słabe parametry i szkodliwe promieniowanie nie są obecnie stosowane. Ich działanie polegało na wzmocnieniu odbieranego sygnału na częstotliwości, na której został nadany, a następnie poddaniu go detekcji amplitudy i wzmocnieniu we wzmacniaczu małej częstotliwości. W stopniu detektora stosowano dodatnie sprzężenie zwrotne (reakcję) do poprawy czułości oraz selektywności. Pomimo prostoty umożliwiały one odbiór sygnałów CW i SSB

odbiornik radiokomunikacyjny jest urządzeniem służącym do odbierania fal elektromagnetycznych wysyłanych przez korespondenta, przetwarzanie ich na sygnały elektryczne, a następnie na głos lub inne sygnały przeznaczone do dalszego dekodowania

odbiorniki z przemianą częstotliwości są powszechnie stosowane w każdym zakresie odbieranych fal radiowych. Ich działanie polega na przemianie odbieranego sygnału wielkiej częstotliwości na mniejszą częstotliwość pośrednią (10,7MHz lub 9MHz czy 465kHz). Główne wzmocnienie odbiornika oraz selektywność osiąga się we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości. Selekcji częstotliwości dokonują filtry kwarcowe lub piezoceramiczne. Po detekcji sygnał podlega wzmocnieniu we wzmacniaczu małej częstotliwości. W przypadku odbioru CW i SSB koniecznym jest stosowanie detektorów iloczynowych oraz generatorów fali nośnej (BFO) do odtworzenia fali nośnej

odsprzężenie (decoupling, uncoupling) usunięcie sprzężenia

odtwarzanie dźwięku (sound reproducing) przetwarzanie przestrzennych zmian właściwości fizycznych (mechanicznych, magnetycznych, optycznych lub innych) nośnika dźwięku na odpowiadające im przebiegi akustyczne

odtwarzanie obrazów (video reproducing) przetwarzanie zmian właściwości nośnika zapisu na odpowiadające im obrazy

ogniwo elektryczne (primary cell) źródło stałego prądu elektrycznego, w którym energia elektryczna powstaje kosztem energii reakcji chemicznej lub promieniowania elektromagnetycznego

ogniwo fotoelektryczne przetwornik energii świetlnej (np. światła słonecznego) na energie elektryczną

okres (period) najmniejszy przedział czasu, po którym powtarza się ten sam stan zjawiska okresowego

oktawa dowolny podział częstotliwości, którego wartość górnej granicy jest dwa razy większa od wartości dolnej granicy

om (ohm) jednostka (pochodna) oporu elektrycznego (rezystancji, reaktancji i impedancji) w układzie SI równa oporowi elektrycznemu między powierzchniami ekwipotencjalnymi przewodu jednorodnego prostoliniowego, gdy niezmienne napięcie elektryczne 1V (wolt) występujące między tymi powierzchniami wywołuje w tym przewodzie prąd elektryczny 1A (amper)

omomierz (ohmmeter) przyrząd do bezpośredniego pomiaru rezystancji

opornik (resistor) rezystor element, dla którego podstawowym parametrem jest rezystancja

optoelektronika (optoelectronics) dział elektroniki zajmujący się wzajemnym oddziaływaniem energii promieniowania i energii elektrycznej oraz wyzyskiwaniem tego oddziaływania przy konstruowaniu przyrządów przetwarzających energię świetlną na elektryczną, np. fotodiody, fototranzystory, energię elektryczną na świetlną, np. diody elektroluminescencyjne (świecące), ekrany elektroluminescencyjne

optyka elektronowa (electron optics) dział elektroniki zajmujący się badaniem ruchów elektronów (lub jonów) w polach elektrycznych lub magnetycznych oraz kształtowaniem ich torów za pomocą odpowiednio dobranych pól elektrycznych lub magnetycznych

OR symbol operacji logicznej alternatywy

oscylacje (oscillation) drgania, zmiany wielkości fizycznych (w szczególności napięć i prądów) charakteryzujące się w mniejszym lub większym stopniu powtarzalnością w czasie

oznaczenia przewodów sieci zasilającej 50 Hz
– fazowe (A/B/C),
– zerowy roboczy (N),
– zerowy ochronny (PE)

oznakowanie stref promieniowania nadajnika
czerwona – niebezpieczna;
biało-żółta – pośrednia;
biało-niebieska – źródło promieniowania;
żółto-czerwona – zagrożenia;
biało-zielona – bezpieczna

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.