czwartek, 23 maja
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – P

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

Packet Radio (PR) jest to jeden z najnowszych rodzajów emisji, zapewniający stuprocentową pewność przekazania informacji w tzw. pakietach z prędkością od 300bps do 9600bps (znaków w ciągu sekundy)

pamięć (storage, store, memory) układ zdolny do przechowywania informacji

pasmo akustyczne pasmo częstotliwości z zakresu słyszalnych dla ucha ludzkiego

pasmo częstotliwości (frequency band) zbiór częstotliwości zawartych między dwiema wartościami granicznymi

pasmo przenoszenia (wzmacniacza) jest to zakres częstotliwości dla których wzmocnienie sygnału wyjściowego maleje nie więcej niż 3dB od wartości maksymalnej wzmocnienia w tym zakresie. Pasmo przenoszenia ograniczone jest dolną oraz górną częstotliwością graniczną.

pentatron (pentatron) podwójna dioda o wspólnej katodzie

pentoda jest lampą próżniową zawierającą pięć elektrod: anodę, katodę i trzy siatki. Powstała jako rozwinięcie tetrody, przez dołożenie dodatkowej, trzeciej siatki pomiędzy siatkę drugą (ekranującą) a anodę

piezoelektryk (piezoelectric) materiał, który wykazuje własności piezoelektryczne, tzn., na powierzchni którego indukują się ładunki elektryczne pod wpływem nacisku, czy mechanicznego odkształcenia i odwrotnie, odkształca się lub drga, jeśli zostanie do niego doprowadzone napięcie stałe lub zmienne

plazma (plasma) silnie zjonizowany gaz, w którym koncentracja elektronów i dodatnich jonów są w przybliżeniu równe

PLL pętla synchronizacji fazowej

płytka drukowana cienka sztywna płyta wykonana z materiału izolacyjnego z naniesionymi chemicznie metalicznymi ścieżkami przewodzącymi, łączącymi elementy elektroniczne

PMR (Private Mobile Radio) układ ośmiu częstotliwości w paśmie 446 MHz udostępnionych na terenie wszystkich krajów UE do użytkowania bez odrębnych opłat i pozwoleń radiowych. Od 14 września 2002 także w Polsce (Dz.U.02.138.1162)

polaryzacja anteny gdy dipol jest ustawiony poziomo, mówi się, że jest on spolaryzowany poziomo, gdy zaś jest ustawiony pionowo – że jest spolaryzowany pionowo. Sposób ustawienia dipolowej anteny odbiorczej jest ściśle uzależniony od ustawienia anteny nadawczej i powinien być taki sam

pole akustyczne (acoustic field) obszar przestrzeni, w którym istnieją drgania akustyczne

pole elektromagnetyczne (electromagnetic field) związane ze sobą zmienne pola elektryczne i magnetyczne

pole elektryczne (electric field) obszar, w którym istnieje stan elektryczny przejawiający się siła działającą na ładunek elektryczny

pole magnetyczne (magnetic field) obszar, w którym istnieje stan magnetyczny przejawiający się siłą działającą na dipol magnetyczny lub ruchomy ładunek umieszczony w tym obszarze

port równoległy port, w którym transmisja danych odbywa się za pośrednictwem kilku kanałów (przewodów) jednocześnie

port szeregowy port, w którym przepływ danych odbywa się bit za bitem

potencjometr (potentiometer-type resistor) rezystor obrotowy lub suwakowy; rezystor, w którym część oporowa rozłożona jest na obwodzie koła lub linii prostej, a odpowiednio ukształtowany styk ruchomy (ślizgacz) ślizga się po niej, dając między jej końcówkami i końcówką styku ciągłą zmianę rezystancji w określonych granicach kąta obrotu. Potencjometry nazywane są również jako rezystory nastawne. Są one wtedy potrzebne, gdy dobieranie rezystancji zwykłych rezystorów jest pracochłonne np. zmiana głośności w radioodbiorniku. Potencjometry mogą być obrotowe, suwakowe lub montażowe (zwane jako peerki). Można również spotkać potencjometry dziesięcioobrotowe tzw. helipoty. Podobnie jak rezystory stałe, potencjometry charakteryzują się określoną rezystancją (zakresem regulacji) oraz obciążalnością. Mogą one mieć ponadto różne charakterystyki regulacyjne. W tym celu przyjęto oznaczenia A, B, C:

* W potencjometrze oznaczonym literą A przyrost rezystancji jest proporcjonalny do kąta obrotu, czyli liniowy
* W potencjometrze oznaczonym literą B rezystancja rośnie początkowo powoli, potem bardzo szybko
* W potencjometrze oznaczonym literą C rezystancja rośnie bardzo szybko, a później powoli


powielacz częstotliwości układ zwiększający (powielający) częstotliwość x razy

powłoka elektronowa (electronic shell) zbiór elektronów atomowych o tej samej głównej liczbie kwantowej n, krążących wokół jądra na równej średniej odległości od niego

półprzewodnik (semiconductor) materiał o właściwościach elektrycznych pośrednich między przewodnikiem a dielektrykiem

prawo Coulomba siła z jaką na każdy z dwóch ładunków punktowych Q1 i Q2 działa ich wspólne pole elektryczne, jest wprost proporcjonalne do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między nimi

prawo Faradaya (Faraday law) podstawowe prawo indukcji elektromagnetycznej, zgodnie z którym siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie zamkniętym jest proporcjonalna do pochodnej strumienia magnetycznego przenikającego przez ten obwód względem czasu; kierunek siły elektromotorycznej wynika z prawa Lenza

prawo Lenza (Lenz’s law) prawo, zgodnie z którym indukowana siła elektromotoryczna, w obwodzie zamkniętym umieszczonym w zmiennym polu magnetycznym, dąży do wywołania prądu o takim kierunku, aby przeciwdziałał wywołującej go przyczynie

prawo Ohma napięcie pomiędzy dwoma końcami przewodnika jest proporcjonalne do natężenia prądu płynącego przez przewodnik

J=U/R

prąd elektryczny prądem elektrycznym w przewodniku metalowym, nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych

prąd ciemny (dark current) prąd przepływający przez spolaryzowany przyrząd fotoelektryczny, na który nie pada promieniowanie widzialne

prąd sinusoidalny (harmonic current) prąd przemienny, którego kolejne chwilowe wartości układają się na wykresie w kształt sinusoidy

prądnica elektryczna generator przetwarzający energie mechaniczną na energie elektryczną

Procesor (ang. processor) urządzenie cyfrowe sekwencyjne potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje on bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

PROM (Programmable Read Only Memory) programowana pamięć tylko do odczytu. Układ półprzewodnikowej pamięci, której zawartość po pierwszym zapisaniu nie może ulec zmianie

propagacja wszelkie negatywne lub pozytywne procesy, jakimi ulega fala wychodząca z nadajnika

prostownik układ przetwarzający napięcie zmienne na napięcie stałe (jednokierunkowe)

przebicie uszkodzenie układu w postaci zwarcia

przekaźnik jest to element w którym grupa styków sterowana jest cewką magnetyczną

przemiennik (Repeater) urządzenie radiokomunikacyjne składające się najczęściej z dwóch odpowiednio ze sobą połączonych radiotelefonów. Odbiera komunikaty na odbiorczym kanale i retransmituje je na drugim kanale nadawczym. Stosowane w celu zwiększenia zasięgu sieci łączności radiowej

przetwornik A/C układ przetwarzający wartość napięcia (lub innej wielkości fizycznej) na zapis binarny (cyfrowy)

przetwornik C/A układ przetwarzający zapis binarny na wartość napięcia

przetwornik elektroakustyczny pod pojęciem przetwornika elektrycznego rozumiemy takie urządzenie, którego zadaniem jest przetwarzanie energii elektrycznej na akustyczna (głośnik) i odwrotnie(mikrofon). Osobną grupą przetworników stanowią przetworniki gramofonowe, które zamieniają energie mechaniczna na energie elektryczną

PTT (push-to-talk) przycisk nadawania

5/5 - (2 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.