środa, 17 lipca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – R

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

R symbol oznaczający rezystancje

radiator element do odprowadzania ciepła z układów elektronicznych

radioelektronika dział elektroniki, dotyczący wykorzystania przyrządów elektronowych w radioelektryce

radiofonia (radio broadcasting) przekazywanie programów dźwiękowych do aparatów odbiorczych abonentów radiofonicznych

radiokompas (radio compass) namiernik radiowy pokładowy przeznaczony do samoczynnego wskazywania kierunku, w którym leży odbierana stacja nadawcza

RAM (Random Acces Memory)
pamięć o dostępie swobodnym. Programowalny typ pamięci, który może być czytany i zapisywany (zmieniany). Wszystkie komórki RAM są równo dostępne w danej chwili czasu. Zawartość RAM jest kasowana po wyłączeniu zasilania.

RC (radio controle) sterowanie drogą radiową

reaktancja (reactance) opór bierny część urojona impedancji zespolonej

reflektometr jest przyrządem umożliwiającym określenie fali stojącej w kablu pomiędzy nadajnikiem, a anteną. Za jego pomocą możemy stwierdzić czy moc wytworzona przez nadajnik trafia do anteny, czy też jest wypromieniowywana przez kabel. Aby cała energia mogłaby zostać wypromieniowania musi istnieć dopasowanie impedancji

rezonans (resonance) zjawisko zachodzące w układach drgających, polegające na szybkim wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość wewnętrznych drgań wymuszających jest równa lub bliska częstotliwości drgań własnych układu

rezystancja (resistance) opór czynny część rzeczywista impedancji zespolonej

rezystor (resistor) opornik element, dla którego podstawowym parametrem jest rezystancja. Służą one głównie do ustalania wartości natężeń prądu płynącego w obwodach elektrycznych lub napięć w poszczególnych punktach układu elektronicznego

RIT (Receiver Incemental Tuning) precyzyjne dostrojenie wyłącznie częstotliwości odbieranego sygnału bez zmiany częstotliwości nadawania

ROM (Read Only Memory) pamięć tylko do odczytu; zawartość ROM może być tylko czytana, natomiast nie może być zmieniana

rozdzielczość obrazu (definition of picture) definicja obrazu; liczba elementów zarejestrowanych na powierzchni obrazu telewizyjnego

rozmycie obrazu (image blurring) zmniejszenie rozdzielczości obrazu telewizyjnego

rozpraszanie domieszkowe (impurity scattering)
nośników ładunku spowodowane ich oddziaływaniem ze zjonizowanymi akceptorami lub donorami

RS 232 standardowy, 9 pinowy port, występujący w większości komputerów PC

RTTY (Radio Tele TYpe) to łączność radiodalekopisowa polegająca na nadawaniu liter, liczb i znaków pisarskich za pomocą komputera i modemu, lub tradycyjnie – za pomocą zwykłego dalekopisu mechanicznego. Dla potrzeb RTTY stosuje się kod Baudot, w którym każdy znak składa się z innej kombinacji impulsów – poprzedza go impuls startu, po czym następuje pięć odcinków czasowych, wypełnionych znakami (mark) i przerwami (space), przy czym różnica częstotliwości między mark a space wynosi 170Hz na KF i 850HZ na UKF. Przyjęta prędkość emisji to 45,45 bodów

RX odbiornik

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.